Бойко Таков, ИАНМСП: Мениджмънта на компаниите е решаващ за тяхната дигитализация

Бойко Таков, ИАНМСП: Мениджмънта на компаниите е решаващ за тяхната дигитализация

ИАНМСП

A A+ A++ A

Темата за дигитализацията на МСП се откроява със своята постоянна актуалност предвид развитието на технологиите и производителността на предприятията. Дигитализацията отдавна е абсолютно задължителен елемент за всяка една компания, която иска да бъде конкурентноспособна във своя сектор на действие. За нашата икономика темата има чувствително значение и поради факта, че съгласно Индексът за цифрова икономика и общество (DESI), за 2022 г., България се нарежда на 26 място от всички страни в ЕС. Други анализи и статистически данни също показват, че българските компании имат ниско ниво на дигитална интензивност, което ги поставя на незавидни места сравнени с ЕС-27.

Понякога тези данни звучат някак не толкова реалистично предвид добре развития ИКТ сектор в България, наличието на критична маса специалисти по темите, както и наличието на много доставчици на технологични решения на пазара. Също така темата с дигитализацията на МСП не опира само до това дали я има или не и в колко компании, а и каква е степента на използване на такива инструменти. Определено това, което се наблюдава е, че много компании използват базови инструменти при съществуващи доста по-комплексни, сложни и с по-голяма добавена стойност такива. Може да се каже също, че повечето МСП не използват най-пълноценно технологиите, които са внедрили. Дори се наблюдава, че фирми използват напреднала технология за определено бизнес решение, ведно с по-малко усъвършенствана технология, за да изпълнят в последствие това решение. Това се явява непълна дигитализация.

Актуалността на темата ще има все по голямо значение за компаниите и като цяло за икономиката ни, което значи, че трябва да се положат много целенасочени усилия в преодоляването на бариерите пред дигиталния и цифров преход. Гледайки от макро гледна точка за страната ни, бихме могли да изведем на преден план няколко общи типа предизвикателства за средата, които трябва да бъдат преодолени за да има по-масов ефект тази желана трансформация. Информационната бариера все още стои на предни позиции, като компаниите имат ограничен достъп до необходимата и подходяща информация за правилна оценка на техните инвестиционни планове.

Друга предпоставка за вземане на не най-правилни решения са личните предпочитания и поведенчески навици, което се изразява във вземането на решения въз основа на субективни фактори, а не на обективен анализ.

Като трета пречка може да се обособят организационните несъответствия, което води до трудности при интегрирането на практики между различни отдели, екипи и нива на фирмата. Човешкият фактор е от ключово значение и в случая се явява също сериозна бариера пред МСП, които изпитват затруднения да наемат и задържат достатъчно добре квалифициран персонал, поради изискваните високи възнаграждения и недостатъчното наличие на подготвени кадри. Това от своя страна води до предизвикателството да се верифицират предоставяните от външни консултанти и интегратори услуги и решения и да се предприемат правилните за съответната компания стъпки.

Релацията между нивото на знание и умения в мениджмънта на компанията и нейното ниво на дигитализация е категорично много силно изразен, поради което трябва да се обърне именно там голямо внимание и да се насочат усилия в тази посока. Възможни решения за тези предизвикателства са например: инструменти за дигитална диагностика на компаниите; демонстрация на технологични решения, още повече от компании внедрили такива решения; информационни кампании; обучения на всички нива от мениджърите до служителите; мачмейкинг между компаниите и интеграторите на дигитални решения; преференциални финансови инструменти и др.

Изпълнителната Агенция за насърчаване на МСП работи в посока на преодоляване на тези предизвикателства, като организира редица обучения, бизнес форуми, конференции и много други. В момента Агенцията е и част от проект на ЕК и Световната Банка DIGITRANS, чрез който ще се разработи пилотен проект/модел за дигитализация на МСП с цел преодоляване на липсите и ускоряване на процесите по дигитализация.

Автор: Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП


#ИАНМСП #Бойко Таков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Телеком и ИТ
Последно от Телеком и ИТ

Всички новини от Телеком и ИТ »

Инбет Казино

Анкета

Одобрявате ли кабинета "Главчев"