България е под средното ниво в ЕС по образуване на битови отпадъци

България е под средното ниво в ЕС по образуване на битови отпадъци
Снимка: www.berkovitsa.bg
A A+ A++ A

Общото количество на образуваните отпадъци в страната следва тенденция към намаляване. Това показват проучванията на специалистите, работили по Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020, съгласно европейските директиви, съобщават от Българската асоциация по рециклиране.

Количеството на образуваните производствени отпадъци за периода 2004 г.- 2012 г. е намалял близо два пъти. Те са преобладаваща част от образуваните отпадъци в страната, като през 2012 г. относителният им дял е над 80%. В сравнение с другите европейски страни, България произвежда три пъти повече отпадъци на единица БВП.

По данни на Евростат, България е под средното ниво на образуване и на битови отпадъци на жител на година, спрямо останалите страни от ЕС.

Основен източник на образуване на битови отпадъци са домакинствата, а депонирането като метод за обезвреждането им все още е с най-голям относителен дял. България не изгаря битови отпадъци, за разлика от високото ниво по този показател в много европейски страни. Страната ни е сред страните-членки на ЕС в близко до средното ниво на рециклиране през последните години.


Въпреки положителната тенденция, са необходими мерки за решаване на съществуващите проблеми и по-доброто управление на отпадъците в България. Затова според Българската асоциация по рециклиране (БАР) трябва да се ускори прилагането на всички мерки, заложени в Националния план, а именно:

- Да се дадат възможности и средства на рециклиращите компании и бранша като цяло за използване на финансовите инструменти, както в национален план, така и в рамките на ЕС, за подпомагане на по-ефективното управление на отпадъците.
- Да се изгради инфраструктура с достатъчен капацитет за достигане на целите за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.
- Да се подобри стратегическото управление и координация между институциите при управлението на отпадъците.
- Да се определят целенасочени мерки и стимули, които да водят до предотвратяване образуването на отпадъци.
- Да се реализират образователни и информационни програми за промяна на обществената нагласа за екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците.
- Да се въведат нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

#отпадъци #рециклиране

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Околна среда
Последно от Околна среда

Всички новини от Околна среда »