Европейската комисия: Подкрепата за ВЕИ нарушава конкуренцията

Европейската комисия: Подкрепата за ВЕИ нарушава конкуренцията
Еврокомисията посочва, че трябва да се променят съществуващите и да се разработят нови мерки за подпомагане на ВЕИ сектора, които да доведат до по-достъпна електроенергия за крайните клиенти.
A A+ A++ A

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е предложила на министъра на икономиката и енергетиката промени в Закона за енергията, които да позволят на Комисията да определя годишните количества електрическа енергия от възобновяеми източници, които да бъдат изкупувани по преференциални цени.

Подкрепата за ВЕИ чрез преференциални цени води до отклонения от ценовите пазарни механизми и съответно до нарушаване на конкуренцията в сектора, казва ЕК.

Еврокомисията посочва, че трябва да се променят съществуващите и да се разработят нови мерки за подпомагане на ВЕИ сектора, които да доведат до по-достъпна електроенергия за крайните клиенти.

В противен случай са налице обективни предпоставки за дестабилизиране не само на енергийната система, но и на икономиката на България.

„Анализът доказва наличие на икономически необосновани разходи, произтичащи от наредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), които следва да бъдат възстановени чрез цените на всички крайни потребители“, се казва в позиция на държавния регулатор

Комисията счита, че ако размерът на средногодишната продължителност на работа, изкупувана от НЕК по преференциална цена, бъде намален с 50% за вятърните и фотоволтаичните централи, а останалите количества се остойностяват по цената за излишък на балансиращия пазар, това би намалило с 541 млн. лв. разходите, формиращи цената на обществения доставчик през ценовия период юли 2014 г. - юни 2015 г.

Подкрепата за ВЕИ чрез преференциални цени съгласно препоръките на Еврокомисията обуславя, от една страна, огромния им ръст в енергийния микс, но от друга – води до отклонения от ценовите пазарни механизми и съответно до нарушаване на конкуренцията в сектора.

След изпълнение решенията на Комисията за изменение на ДДИЕ между „НЕК“ ЕАД и „Контур Глобал Марица-изток 3“ АД, съответно „Ей И Ес 3С Марица-изток 1“ ЕООД и при промяна на разпоредбите на ЗЕВИ, ще бъдат намалени разходите, формиращи цената на обществения доставчик през следващия ценови период с над 1 млрд. лв.

#възобновяеми енергийни източници #ВЕИ #ДКЕВР #Европейска комисия #преференциални цени #ток #енергия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай