КЗК даде на „Гленкор" да придобие „Дефко"

A A+ A++ A

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Ренаиско" Б.В., Кралство Нидерландия, върху „Дефко" ООД, София.

Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Придобиващото контрол дружество принадлежи към групата Гленкор, част от дейността на която включва търговия със селскостопански продукти. От своя страна „Дефко" ООД е активно единствено в страната, на пазарите на съхранение и на търговия на едро с пшеница, царевица, ечемик, рапица, слънчоглед.

Участниците в сделката оперират на един и същи продуктов пазар, свързан с търговията на едро на пшеница, царевица, ечемик, рапица и слънчоглед, като до настоящия момент Дефко продава основно своята продукция на Glencore-групата, която от своя страна я реализира почти изцяло извън страната.

След сделката продажбите на Дефко извън групата, към която ще принадлежи, ще бъдат пренебрежимо малки, поради което операцията няма да доведе до изменение на пазарната структура, нито има потенциал да окаже каквото и да е негативно въздействие върху конкуренцията в страната. Единственият резултат от концентрацията е настъпването на трансформация във вида на контрола, който Ренаиско упражнява върху Дефко.

КЗК разрешава концентрацията, тъй като няма доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.

#КЗК #Гленкор #Комисия за защита на конкуренцията

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай