НАТФИЗ има нов ректор

НАТФИЗ има нов ректор
A A+ A++ A

На 13 февруари в НАТФИЗ “Кр. Сарафов" се проведоха избори за ректор, академичен съвет и контролен съвет.

След двата си мандата проф. д-р Станислав Семерджиев предава ръководството на чл.- кор. проф. дфн. Мирослав Дачев.

Мирослав Дачев е професор по семиотика на изкуството в катедра "Световна култура". Възпитаник е на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Доктор на филологическите науки от 1997 г. с тезата "Семиотика на цвета". Доцент от 1999 г. и професор по семиотика от 2003 г. Член-кореспондент на БАН от 2021 г.

Преподавателски, изследователски и творчески опит

След дипломирането си през 1987 г. постъпва на работа в Литературния институт към БАН, където работи до 1999 г. като изследовател по проблеми на литературната история и теория (литературна семиотика). Преподавателската си дейност започва през 1992 г. в СУ "Св. Климент Охридски" (като асистент по нова българска литература) и в току-що създадения Нов български университет (като преподавател по семиотика до 2006 г.). От 2006 г. е гост-професор, а от 2010 г. професор по семиотика на културата в НАТФИЗ "Кр. Сарафов".

Преподавателската му дейност е в интердисциплинарно поле, което среща семиотиката с областите на културата, литературата, изкуството, митологиите и религиите – с акцент върху знака, жеста, смисъла, символа, интерпретацията; диалога между словото и образа.

Изследователската му дейност е в областта на приложната семиотика, като през годините извървява път от литературната семиотика до семиотика на изкуството. Голяма част от заниманията му през последните години са посветени на проблеми на образа в културната история и в частност в християнското изкуство. Член на различни национални и международни проекти в областта на хуманитарните науки и висшето образование, по време на които е специализирал в Унгарската академия на науките в Будапеща (1996, 1998, 2000, 2002, 2004), Словашката академия на науките в Братислава (1998, 1999) и Британската академия в Лондон (2000). Автор и ръководител на интердисциплинарни проекти, свързващи българската култура със Светите земи и Света Гора – Атон, което налага многократни дългогодишни теренни проучвания в Атон от 2004 г. до момента.

Автор на множество публикации в периодичния издания и в сборници с материали от конференции и конгреси, както и на монографиии издания, сред които ранните трудове по семиотика ("Семиотика на цвета в поетичния текст“, 1997; "Подир сенките на знаците“, 2001; "Слово и образ“, 2003, отличена през същата година с първа награда за хуманитаристика на Сдружение на български писатели), "Литературната семиотика“, 2004; "Семиотика на парите“, 2010), както и по-късните трудове върху културата и изкуството на Атон (от 2015 до момента), които включват десет авторски монографии, посветени на диалога между словото и изображението, обединени в многотомната поредица "Атониада“.

През 2012 г. стартира авторски проект "Атон в рисунки и фотографии" съвместно с художника Андрей Янев, от който са реализирани над десет художествени изложби. През 2022 г. голяма част от творбите в изложбите са обединени в юбилеен албум "Атон в рисунки и фотографии“. Фотографии от този албум, както и томовете от поредица "Атониада“, са притежание на голяма част от Атонските манастири.

Административен и експертен опит

Национален Болонски съветник за България по въпроси на висшето образование от квотата на Съвета на ректорите (2004-2008). Член на Консултативния комитет на Еразъм, НА "Сократ" България (2005-2006). Член на УС на Националния съвет за дистанционно обучение (2001-2009; 2018 – до момента). Заместник-ректор по учебната дейност и качеството в НБУ (1999-2007). Съпредседател на Асоциация на частните висши училища в България (2003-2009). Член на Настоятелството на ВУЗФ (2007-2010) и на комисии към Настоятелството на НБУ (1999-2006). Председател (от 2008 г.) и почетен председател (от 2016 г.) на Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование. Учредител и председател на Центъра за семиотични и културни изследвания (от 2012 г.). Член на Акредитационния съвет на НАОА от квотата на Съвета на ректорите (от 2020).

В НАТФИЗ "Кр. Сарафов“ до момента е бил ръководител на катедрата "Световна култура“, председател на Консултативния съвет "Стратегическо развитие", член на академичния съвет на НАТФИЗ, член на факултетния съвет на факултет "Екранни изкуства" и председател на Общото събрание на факултет "Екранни изкуства".

#НАТФИЗ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Инбет Казино

Анкета

Одобрявате ли кабинета "Главчев"