НСИ: Индексът на цените на жилищата нараства с 9 на сто

НСИ: Индексът на цените на жилищата нараства с 9 на сто
A A+ A++ A

През август 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 2.5% в сравнение със същия месец на 2020 година. Това показват данните на Националния статистически институт /НСИ/. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени е референтният критерий за оценка на ценовата стабилност, възприет от Европейската централна банка и всички страни от ЕС, които не са членки на Икономическия и паричен съюз.

Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Транспорт“ - с 10.3%. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Ресторанти и хотели“ - с 3.9%.

През второто тримесечие на 2021 г. индексът на цените на жилищата нараства с 9.1% в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2021 г. нараства със 17.2% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 27.0%, в добивната промишленост - с 19.3%, и в
преработващата промишленост - с 11.2%.

#НСИ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай