Три пъти повече чужди инвестиции в България за полугодието

Три пъти повече чужди инвестиции в България за полугодието
Най-големите преки инвестиции в страната за периода януари-юни 2012 г. са на Нидерландия (163 млн. евро), Швейцария (122,5 млн. евро) и Русия (68,9 млн. евро), отчита БНБ. Снимка: „Мениджър“
A A+ A++ A

Чуждестранните инвестиции в България през първите 6 месеца на годината възлизат на 221,4 млн. евро и се равняват на 0,6% от БВП, сочат предварителните данни на БНБ.

За сравнение, за същия период на 2011 г. в страната са привлечени ПЧИ за 63,2 млн. евро или 0,6% от БВП.

Привлеченият през януари-юни 2012 г. дялов капитал възлиза на 422,1 млн. евро. Той е по-висок със 115,9 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2011 г. (306,2 млн. евро).

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода възлизат на 122,9 млн. евро при 98,1 млн. евро година по-рано.

На база на предварителни данни за финансовия резултат реинвестираната печалба за януари-юни 2012 г. се оценява на 34,5 млн. евро, при 46,6 млн. евро за същия период на 2011 г.

Най-големите преки инвестиции в страната за периода януари-юни 2012 г. са на Нидерландия (163 млн. евро), Швейцария (122,5 млн. евро) и Русия (68,9 млн. евро).

Най-големите нетни отрицатели потоци за периода са към Германия (-284 млн. евро) и Великобритания (-77 млн. евро).

По отраслова структура най-големи нетни постъпления за периода януари-юни 2012 г. има отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода (136,2 млн. евро).

Най-големите нетни плащания за отчетния период са в отрасъл Преработваща промишленост (-260,1 млн. евро).

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари-юни 2012 г. се увеличават с 84,9 млн. евро, при увеличение в размер на 64,6 млн. евро за същия период на 2011 г.

#ПЧИ #БНБ #преки чуждестранни инвестиции #БВП #Нидерландия #Швейцария #Русия #Германия #Великобритания

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай