Дефицитът за 2011 година е 2,1%

A A+ A++ A

Бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа е отрицателно в размер на 1,582 млрд. лв., или 2,1% от прогнозния БВП.

Тази информация на вицепремиера и министър на финансите за изпълнението на републиканския бюджет за 2011 г. ще бъде представена за одобрение на редовното заседание на МС на 8 февруари, съобщават от правителствената пресслужба.

Отчетеният дефицит е значително по-нисък от разчетения към Закона за държавния бюджет за 2011 г., който е 2,5% от БВП. За сравнение, дефицитът за 2010 г. бе в размер на 2,823 млрд. лв., или 4% от БВП.

Фискалният резерв към 31 декември 2011 г. е в размер на 5,0 млрд. лева. Отчетените данъчни приходи представляват 99,5% от планираните.

В номинален размер те възлизат на 20,592. лв. или 27% от БВП, а неданъчните приходи и помощите са в размер на 4,786 млрд. лв., или 6,3% от БВП. В номинален размер приходите от преките данъци възлизат на 3,676 млрд. лв., или 96,9% от планираните за годината, приходите от косвени данъци са в размер на 10.624,6 млрд. лв.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.12.2011 г. са в размер на 5,500 млрд. лв., или 95,8% от планираните за годината. Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС за 2011 г., са в размер на 26,960 млрд. лв.

Министрите ще определят финансирането, което държавните културни институти в областта на сценичните изкуства ще получават за продаден билет. За всеки продаден билет драматичните театри ще получават по 12,50 лв., драматично-куклените театри – по 15 лв., куклените театри – по 10 лв.; драматично-музикалните театри – по 40 лв., оперите и музикалните центрове – по 60 лв., а симфониети, филхармонии, оркестри и ансамбли – по 50 лв.

Нов елемент за 2012 г. в сравнение с 2011 г. е определянето на по-високи стандарти на четири културни института, които притежават статут „национално значение“, спрямо стандартите, определени за останалите държавни културни институти от съответната група. Така за всеки продаден билет Народният театър „Иван Вазов“ ще получава 15 лв., Софийската опера и балет и Софийската филхармония – по 70 лв., и Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ – 52 лв.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай