Обезщетяват собственици на имоти

Обезщетяват собственици на имоти
A A+ A++ A

Правителството одобри отчуждаването на имоти - частна собственост за изграждане на пътен подлез, част от рехабилитацията на жп участък Пловдив - Бургас. Те попадат в землищата на селата Калитиново и Хрищени, община Стара Загора.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването трябва да се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

С друго постановление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ се предоставя правото на управление на два имота, находящи се в област Пазарджик, община Белово, село Момина клисура и с. Сестримо. Имотите се предоставят безвъзмездно за изграждането на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“.

 

 

 
Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай