КЗК: „Лукойл България“ не е злоупотребил с господстващото си положение

КЗК: „Лукойл България“ не е злоупотребил с господстващото си положение
Снимка: Интернет
A A+ A++ A

„Лукойл България“ не е злоупотребил с господстващото си положение на пазарите за търговия на едро на бензин А95 и дизелово гориво, постанови Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), съобщиха от ведомството.

КЗК проучи търговските отношения на дружеството с клиенти на едро, като обърна особено внимание на политиката на дружеството по предоставяне на отстъпки с цел да се установи дали представляват отстъпки за лоялност, които обвързват клиентите да закупуват изключително от господстващото предприятиеq като по този начин се постига затваряне на пазара.

Извършеният анализ показа, че по време на разглеждания петгодишен период предоставяните от „Лукойл България“ ЕООД отстъпки не са довели до подобен ефект, за което е показателен и сравнително високият и увеличаващ се дял на вноса на горива.

КЗК установи още, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД не са извършили нарушение по чл. 21 от ЗЗК, както и че срещу тях няма основание за предприемане на действия по чл. 102 от ДФЕС.

Образуваното производство сочи, че дружествата притежават характеристиките на предприятия с господстващо положение на съответните пазари, но не са извършили злоупотреба с това положение, изразяваща се в необоснован отказ за доставка на авиационно гориво за летищата и авиопревозвачите на територията на България.

Данните по преписката показват, че временните затруднения в доставката (от м. юли 2011 г.) са резултат от обстоятелства, които са възникнали независимо от волята на господстващите дружества и цялостното им поведение не е насочено към съзнателно поддържане на настъпилите ограничения, а към тяхното преодоляване.

Комисията постанови решение, с което одобрява предложените от „Лукойл България“ ЕООД, „Ромпетрол България“ АД, „Нафтекс Петрол“ ЕООД и „ОМВ България“ ООД задължения по реда на чл. 75 от ЗЗК, във връзка с предявените им твърдения за извършено нарушение.

„Поетите ангажименти целят възможно най-бързо и ефективно разрешаване на конкурентните проблеми и са адекватен и незабавен способ за предотвратяване на възможността за увреждане на конкуренцията на пазарите за търговия на едро на бензин А95 и дизелово гориво, произтичащи от установените практики за публично обявяване на цените на едро на горивата и използването на публично обявените цени на едро на „Лукойл България“ ЕООД при последващо ценообразуване от основните участници на пазара“, посочват от комисията.

КЗК определи срок от 30 дни, след уведомяване на страните, за изпълнение на поетите задължения.

Комисията прекрати производството, доколкото вече не съществуват основания за неговото продължаване.

Приетото решение ще способства за премахване на изкуствената прозрачност на пазара, наложена от посочените практики и улесняваща координиране между участниците на пазарите, като ще гарантира възстановяване на ефективните пазарни процеси и засилване на ценовата конкуренция.

В края на юли миналата година, в резултат на отнемане на лицензите на „Лукойл Нефтохим“ и нефтен терминал „Росенец“, бе нарушена работата на рафинерията и се наложи да бъдат разблокирани количества самолетно гориво от държавния резерв, за да се осигури движението на самолети и да не се стигне до криза в разгара на туристическия сезон.

#Лукойл България #Комисията за защита на конкуренцията #КЗК #Ромпетрол България #Нафтекс Петрол #ОМВ България

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай