Вече основно образование след VІІ клас

Вече основно образование след VІІ клас
Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

За основно образование да се смята завършен седми клас, а не както досега – осми, реши парламентът.

Четиригодишните деца пък ще посещават задължително детска градина от учебната 2016–2017 г.

Депутатите приеха с 81 гласа „за“, 13 – „против“, и двама въздържали се на първо четене проекта на Закон за предучилищното и училищното образование, предложен от правителството. Дискусията продължи близо четири часа.

ДПС и левицата са срещу проекта, „Атака“ се въздържа, ГЕРБ, „Синята коалиция“ и трима независими депутати подкрепиха текстовете. 15 септември остава начало на учебната година.

Няма да повтарят годината учениците до ІV клас, а от V клас ще може да се преминава в VІ и с една двойка, но при условие че ученикът има минимум четворки по останалите предмети.

От учебната 2016–2017 г. на предучилищна подготовка задължително ще трябва да ходят децата, навършили 4 години.

Дотогава тя е задължителна за петгодишните, ако учебната година съвпада с навършването на възрастта.

На училище – отново задължително, трябва да ходят до 16-годишна възраст и образованието започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

По решение на родителите в първи клас могат да се запишат и шестгодишните. Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в детската градина или в училище, да се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв., а при повторно нарушение – от 100 до 500 лв., предвижда законът.

Право на държавна субсидия от 2016 г. ще имат частните детски градини и училища за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование.

Включването им в системата на държавно финансиране се извършва по тяхно заявление, направено по ред, определен с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда.

Когато частните детски градини и училища получават пари от бюджета, могат да събират такси само за дейности, извършвани от тях, извън финансираните от държавата.

Обучението за придобиване на основно образование е от I до VII клас на два етапа. Начален – от I до IV клас включително, и прогимназиален – от V до VII клас включително.

Средното образование се получава от VIII до XII клас включително – първият етап, гимназиален, е от VIII до Х клас, а вторият гимназиален – от ХI до ХII клас включително.

С изключение на учебния предмет „чужд език“, на учебния предмет „майчин език“ и на предметите, които се изучават на чужд език, учителите са длъжни да преподават на български.

В закона се урежда статутът на средищните и защитени училища. В средищните училища за учениците от I до VII клас включително се осигурява целодневна организация на учебния ден.

Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осъществяват дейности по превенция на насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

Създава се Национален инспекторат по образование, който ще извършва външното оценяване на качеството на образованието.

Всяка година преподавателите са длъжни да повишават квалификацията си, според разпоредбите на закона.

В Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) се създава и води публичен регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

По време на обсъждането на законопроекта ДПС поиска гаранция в законопроекта за училищното и предучилищното образование, че майчин език ще се изучава минимум по четири часа седмично в рамките на учебния план.

Заместник-председателят на ПГ на движението Лютви Местан обясни, че ДПС няма да подкрепи законопроекта, защото не е решен проблемът с изучаването и ползването на майчиния език.

От партията не приемали формулировката в проекта „може да изучава майчин език“, както и разпределението на часовете да се утвърждава от министъра на образованието.

Министърът на образованието Сергей Игнатов обаче заяви, че в законопроекта има други текстове, които защитават правото за изучаване на майчиния език.

За 48% от първокласниците в България майчиният език не е български, обясни в началото на миналата година Игнатов.

#основно образование #Закон за предучилищното и училищното образование #ДПС #ГЕРБ #Синята коалиция #Атака #средно образование #Министерство на образованието #младежта и науката #МОМН #Сергей Игнатов #министър на образованието #Лютви Местан #майчин език #чужд език #България

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Инбет Казино

Анкета

Одобрявате ли кабинета "Главчев"