МВР се отчете с успешно провеждане на изборите

МВР се отчете с успешно провеждане на изборите
A A+ A++ A

От Министерството на вътрешните работи представиха своя отчет за извършената дейност по време на мандата на служебното правителство. Ето какво публикуваха от МВР на официалната си страница:

За опазване на реда и общественото спокойствие преди и по време на изборите за 42-рото Народно събрание в МВР беше създадена необходимата организация. Със съвместна заповед на главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС се създаде Национално междуведомствено звено под ръководството на прокуратурата. То осигуряваше координация в дейността на трите институции.

Осигурено беше ускорено издаване на лични документи и заместващи ги удостоверения, които да позволят на гражданите с изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност да упражнят избирателните си права. Издадени бяха 2428 удостоверения. Осъществена беше охрана на различните публични прояви в рамките на предизборната кампания.

В охраната на изборните секции, ескортирането и охраната при транспортирането на изборните книжа и материали бяха ангажирани повече от 14 500 служители. Като допълнителна гаранция, с цел недопускане на евентуален конфликт на интереси, беше осъществена ротация, която обхвана повече от 3300 служители на министерството.
В резултат от създадената организация денят за размисъл и самият изборен ден преминаха без инциденти и сериозни нарушения на обществения ред.

По различните информационни канали, включително откритата в МВР денонощна линия за подаване на сигнали за нарушения, възпрепятстващи нормалното протичане на изборния процес, постъпиха общо 654 сигнала за нарушения и искания за оказване на съдействие от МВР на РИК/СИК. От тях 347 бяха свързани с престъпления против политическите права на гражданите. По всички сигнали бяха предприети незабавни действия съвместно с прокуратурата.

В структурите на МВР са започнати/образувани 72 досъдебни производства за престъпления, свързани с изборния процес. Към 22 май 2013 г. разследващите органи в МВР са приключили успешно и изпратили в прокуратурата 21 от делата. От тях 12 са с мнение за предаване на обвиняемите на съд.

Осъществявано беше ефективно сътрудничество с неправителствения сектор. МВР участваше със свои представители в заседанията на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори (Изборен борд). Проведени бяха 3 кръгли маси с участието на представители на неправителствени организации.

За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги бяха въведени в експлоатация 275 POS-терминални устройства, чрез които се заплащат таксите, събирани в системата на МВР по Закона за държавните такси.
По линия на противодействие на престъпността бе поставен фокус върху ограничаването на битовата престъпност. Продължи работата за пресичане и разкриване на тежката и организирана престъпност. Проведени бяха повече от 50 големи специализирани полицейски операции.

През периода структурите за пожарна безопасност и защита на населението ликвидираха 5088 пожара, организираха 3341 спасителни дейности, помощни операции и дежурства. Не бяха допуснати произшествия в обекти, имащи отношение към произвеждането на изборите.

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане под председателството на министъра на вътрешните работи разпредели над 6 400 000 лева за справяне с последствията от природните бедствия в Габрово, Трявна, Неделино, Слънчев бряг, Перник. Подобрена беше бързината за реакция по сигнали, свързани със здравословни проблеми на гражданите. Всички сигнали, постъпващи на спешния телефон 112, вече се приемат едновременно и в съответния център за спешна медицинска помощ чрез конферентна връзка.

В областта на безопасността на движението по пътищата цялостната дейност на полицията бе насочена към намаляване на броя на загиналите и ранените при пътно-транспортни произшествия. За периода 13 март – 13 май при пътни инциденти са загинали с 18 човека по-малко в сравнение с 2012 г., с 23-ма по-малко спрямо 2011, с 37 по-малко спрямо 2010 и с 59 по-малко в сравнение с 2009 г.

За повишаване на прозрачността и информираността на гражданите за работата на МВР на интернет страницата на ведомството ежедневно се публикува бюлетин „Денонощието в цифри“.

И по време на мандата на служебния кабинет продължи активното сътрудничество с Европейската комисия, с останалите европейски институции и партньорските правоохранителни служби и агенции.

#МВР #отчет #служебно правителство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай