Украйна: ЕС трябва да защити всички деца, бягащи от войната

Украйна: ЕС трябва да защити всички деца, бягащи от войната
A A+ A++ A

С 509 гласа "за", 3 гласа "против" и 47 гласа "въздържал се", Европейският парламент прие в четвъртък резолюция, в която се припомнят различни мерки, необходими за защита на децата и младите хора, бягащи от насилие, и за улесняване на тяхната интеграция в общностите на приемащите страни.

"Всяко дете има право да бъде защитено от насилие, експлоатация и злоупотреба", (7) казват евродепутатите, като призовават страните от ЕС да защитават децата от трафик, незаконно осиновяване и други видове злоупотреба.

Те препоръчват на границите да присъстват служители за закрила на детето, които да могат бързо и точно да идентифицират уязвимите деца и да регистрират тяхната националност, както и техните специфични нужди. В рамките на националните системи за закрила на детето следва да се предлагат услуги като психосоциална подкрепа, подкрепа за майчиното здраве, защита срещу насилие, основано на пола, издирване на семейства и подкрепа за събиране на семейството, както и пълен достъп до всички основни услуги и подходящи грижи.

На непридружените и отделени деца и на децата, настанени в институционални заведения, следва да се назначава настойник. Службите за закрила на детето в страната на приемането им следва да наблюдават тяхното благосъстояние и местонахождение след пристигането им в ЕС, се посочва в резолюцията.

Приемащите държави следва да им осигурят същия достъп до образование и здравеопазване на равни начала с другите деца в приемащите държави, настояват евродепутатите. Те се застъпват и за механизми за преместване, които дават приоритет на събирането на семействата и преместването на уязвими деца, като например механизма за солидарност за медицински трансфери в рамките на ЕС на деца и млади хора, нуждаещи се от незабавно животоспасяващо лечение и терапия.

Членовете на ЕП призовават страните от ЕС да използват по най-добрия начин наличните средства на ЕС, за да подкрепят социално-икономическата интеграция на бежанците и да ги защитят от дискриминация и социално изключване. Ако е необходимо, следва да се осигурят допълнителни ресурси, се допълва в текста.

#Украйна #деца #война #Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай