Бойко Таков: 75% от заетите в икономиката работят в МСП

Бойко Таков: 75% от заетите в икономиката работят в МСП
A A+ A++ A

Бойко Таков е изпълнителен директор на Българската агенция за насърчаване на МСП към Министерството на икономиката на България. Доцент е в УНСС и ВУЗФ. Член на борда на Международната мрежа за малки и средни предприятия и ръководител на българското национално звено за контакт за Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия.

- Здравейте г-н Таков, наскоро излезе годишния ви анализ за състоянието на МСП в България, какво е тяхното състояние?

Бих казал, че МСП се намират в добра кондиция. Ще споделя с вас няколко извода и факти от нашия годишен анализ за състоянието на МСП в България. Близо 75 % от заетите в икономиката лица, работят в МСП, което е тенденция без съществена промяна от години насам. Тук може да се отбележи, че МСП са по уязвими предвид различните кризи през които преминаваме и именно при тях спада в заетостта през 2020 г. е по-отчетлив. След спада с близо 20% през 2020 г. на новорегистрирани компании, сега през 2021 г. се забелязва ръст на новоучредените дружества. По отношение на износа, след спада за 2020 г., сега през 2021 г. , по предварителни данни имаме не само наваксване на загубеното, но дори по-добри резултати от 2019 г., която бе с една от най-високите равнища. Тук следва да се отбележи, че МСП са отговорни за приблизително 50 % от стойността на износа, което също се запазва като тенденция през годините. При вноса МСП доминират, като 60 % от неговата стойност се дължи на тях. Всички тези факти, показват още веднъж, важността на МСП, като специално внимание трябва да се обърне на това, че над 90 % от тях са Микро предприятия. Безспорно МСП са по-гъвкави и по-бързо могат да се пренастроят в една криза, което помага на цялата икономика, имайки предвид, че около 98% от нея са МСП.

- Какви са най-сериозните предизвикателства пред тях в настоящата ситуация?

Това, което наблюдаваме и бих казал е най-общо между компаниите е, че изпитват необходимост от оборотен капитал. Други отчетливи затруднения пред МСП, са липсата на достатъчно персонал, също така и квалифициран такъв, затруднения в доставките следствие на ограниченията в международната търговия и свободното движение на стоки, както и по линия на отмяната на поръчки от клиенти. Разбира се намирането на нови партньори и излизането на нови пазари е истински предизвикателство, предвид всички ограничения наложени заради Ковид 19. Аз бих добавил и още няколко предизвикателства, които неминуемо стоят пред МСП, като всички аспекти на дигитализацията, киберсигурността, прехода към кръгова икономика, маркетинговите умения, брандинга. Предизвикателство пред Българските МСП е и възможността и да се включат във веригите на доставки, там където те са нарушени а и не само, в момента се изграждат много такива.

- И в тази връзка, какво ще направи Агенцията за МСП в тази посока?

Планирали сме много инициативи в различни посоките изброени по-горе, но най-общо те са в сферата на обученията, на информираността на бизнеса за различни възможности, в надграждането на уменията на мениджърите, а и на заетите в МСП. Общо взето повече меки мерки, които са много важни в тези динамични времена, те в комбинация с инвестиционните такива са правилния път за развитие на МСП. За съжаление в последните две години предвид пандемията, много средства, които трябваше да отидат по различни линии в инвестиции и надграждане на компаниите, бяха ползвани за ликвидно подпомагане. Ние като Агенция имаме фокус върху интернационализацията на МСП и ще продължим да работим в тази посока, тъй като това е възможността за растеж на икономиката ни.

- Какви тенденции забелязвате в световен план?

Икономиките са в растеж, експорта също се увеличава, инфлацията бавно ще започне да се понижава, нивата на безработица също ще бележат по-ниски нива. Разбира се Ковид 19 ще продължи да бъде най-големия риск пред глобалната икономика. В този контекст онлайн търговията ще продължи да расте, дистанционната работа в компаниите също ще остане като трайна тенденция, там където е възможно, разбира се. Офис пространствата ще бъдат по-гъвкави, позволявайки на служителите да избират как и къде да работят, което ще даде възможност за сътрудничество и ще увеличи производителността. Бъдещите работни места ще поставят допълнителен акцент върху устойчивостта и приемането на интелигентни технологии за подобряване на физическото и психическо здраве на служителите. Веригите на доставки все повече ще се възстановяват, като натиск ще има по линия на логистиката, но скъсяването им също ще остане тренд. Компаниите ще инвестират все повече в решения свързани със зелената трансформация и устойчивият начин на живот. Споделените услуги все повече ще навлизат сред МСП, като тяхната полезност тепърва ще се оценява от компаниите и у нас.

- И на финал, бяхте домакин на 17 тата годишна среща на ИНСМЕ и станахте член на борда на организацията, какво се случи и какво предстои?

Международната мрежа за малки и средни предприятия е чудесна платформа за обмяна на опит, за споделяне на добри практики и за партньорства между членовете и. Мисията на INSME е да обедини на международно ниво политици, посредници, практици, изследователи и техните мрежи, работещи в областта на иновациите, трансфера на технологии и предприемачеството. Работейки под егидата на ОИСР това дава чудесна възможност за споделяне на важна информация и трендове в развитието на икономиките и компаниите в частност. Тук е момента и да благодаря на Президента на организацията г-н Серджио Арзени, на генералния секретар г-н Джовани Зазерини и на целия екип и борд за оказаната чест и гласуваното ми доверие. Мога да споделя една от първите стъпки и то в посока подкрепа на Българските МСП е една обучителна и менторска програма под шапката на Експортен Хъб България, където доказани специалисти от мрежата на ИНСМЕ ще предадат опита си и контактите на 15 наши компании в посока намирането на нови международни пазари. Програмата стартира Януари месец и след тримесечното и времетраене ще можем да споделим и конкретните резултати. Иначе аз и Агенцията възнамеряваме да бъдем активни членове на тази международна мрежа, да черпим и споделяме опит с колегите и разбира се заедно да спомагаме за активното подпомагане на МСП.

#Бойко Таков #МСП към Министерството на икономиката

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай