Облекчено плащане на данъци от догодина

Облекчено плащане на данъци от догодина
Окончателните данъци на местни и чужди данъци ще се декларират вече на тримесечие. Снимка: „24 часа“
A A+ A++ A

С промените в Закона за корпоративното облагане ще се облекчат авансовите вноски на данъка, съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Намаляват се сметките и кодовете за плащане на данъци, става ясно от проект на ведомството.

На страницата на МФ бяха публикувани предложенията за промени в Закона за ДДС и други закони.

Голяма част от тях са свързани с проекта за намаляване на банковите сметки на НАП и кодовете за вид плащане, индивидуализиращи вида на данъка или задължителната осигурителна вноска.

Това ще облекчи банковите преводи и ще намали грешките, пише в мотивите на документа.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв., няма да правят авансови вноски за корпоративен данък. Сега прагът е 200 000 лв.

Ако пък приходите не превишават 1 000 000 лв., фирмите ще правят тримесечни, а не месечни авансови вноски.

Предлага се въвеждане и на разпоредба, с която разходите за подкуп изрично се посочват като непризнати за данъчни цели.

Друга важна промяна засяга данъка върху представителните и социалните разходи.Той ще стане годишен данък и ще се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година. Сега той е месечен данък.

Според промените в ДДС от 1 януари 2013 г. се променя мястото на изпълнение на доставка на услуги по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице.

Пак заради несъответствия с европейското право се връща старият ред за приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили.

Правната уредба, в сила от 1 януари 2007 г., ограничава това право на приспадане, признават от МФ.

Промените в Закона за личните данъци – ЗДДФЛ, облекчават доста процедури. Платците на следните доходи ще подават справка, само ако са платили суми над 5000 лева – доходи от разпореждане с финансови инструменти, от допълнително доброволно осигуряване, лихви по депозити в чуждестранни банки, лихвите от държавни и общински облигации, от печалби от хазартни игри, изплатените доходи от рента и аренда.

Окончателните данъци на местни и чужди данъци ще се декларират вече на тримесечие.

Въвежда се срок, в който фирмите трябва да издадат служебна бележка за платените доходи – при поискване или до 15 април.

#данъци #ДДС #Министерството на финансите #МФ #Закона за ДДС #НАП #ЗДДФЛ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай