НСИ: Износът на България за страните от ЕС нараства с 9.1%

НСИ: Износът на България за страните от ЕС нараства с 9.1%
A A+ A++ A

През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% спрямо 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева. Основни търговски партньори на стараната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите членки на ЕС, съобщиха от НСИ.

През декември 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 6.6% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 681.0 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. в сравнение с 2017 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (35.8%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (15.5%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (6.8%).Вносът на България от ЕС през 2018 г. се увеличава с 5.5% спрямо предходната година и достига 39 903.8 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През декември 2018 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 6.7% в сравнение с декември 2017 г. и е в размер на 3 064.1 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. спрямо 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (5.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2018 г. е отрицателно и е на стойност 2 206.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 290.3 млн. лева.

Износът за трети страни

През януари 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства със 7.5% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 394.2 млн. лева, съобщиха от НСИ. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, САЩ, Египет, Сърбия и Руската федерация, които формират 54.4% от износа за трети страни.

През януари 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на предходната година е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (168.1%) и „Храни и живи животни“ (38.0%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (10.2%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (4.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия месец на 2018 г. и е на стойност 1 994.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2019 г. най-голямо увеличение спрямо предходната година е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (43.8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (34.3%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (28.6%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (14.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2019 г. е отрицателно и е в размер на 600.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 421.5 млн. лева.

През януари 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4 558.3 млн. лв., което е с 3.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. През януари 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 4 983.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.5% по-малко спрямо януари 2018 г.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2019 г. и е на стойност 425.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 97.1 млн. лева. 

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай