Експерти: Всяко десето свлачище е предизвикано от човешка грешка

Експерти: Всяко десето свлачище е предизвикано от човешка грешка
Източник: Кросс
A A+ A++ A

Всяко десето регистрирано свлачище у нас е породено от човешка глупост, сочат данни на експерти. Проф. Николай Добрев, зам.-директор на Геологическия институт при БАН, смята, че в 10-15% от случаите за провокиране на свлачищата немалка роля има дейността на хората. Подобен е случаят с Оряхово, където от недобре изолиран водоем водата прониква в почвата и провокира движението на земните маси, предаде Дарик.

Според проф. Маргарита Хамова от Висшето строително училище „Л. Каравелов” най-опасни са именно свлачищата, предизвикани от хората. За пример тя посочи множеството населени места в страната, където има водопровод, но няма канализация и почти винаги отпадните води се изливат направо в земята, което води до преовлажняване на почвите и оттам до предизвикване на свлачище.

По информация на Министерство на регионалното развитие регистрираните свлачища у нас са над 2000. От тях около 60% са в населени места и вилни зони. Останалите близо 40% от свлачищата също могат да бъдат рискови, но не пряко за живота на хората или за публичната собственост, и се намират основно в земеделски местности и в гористи райони.

България е една от най-силно застрашените от свлачища страни в Европа, обяснява още проф. Николай Добрев от БАН пред "Монитор". За това спомагат планинският и хълмист релеф и геоложката среда. На Стария континент най-засегнатата страна е Италия, много свлачища има също в Чехия, Словакия, на Пиренейския и Скандинавския полуостров. У нас най-много са нестабилните терени по черноморското крайбрежие - най вече на север от Варна, Дунавският бряг, а също така Родопите и някои части на Предбалкана. 

Във връзка с изработването на Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България за периода 2015-2020 г. е направен анализ на разпространението им в страната и дестабилизиращите фактори. Те са категоризирани в 4 групи в зависимост от активността и степента на риск. 

Направените изчисления показват, че до края на 2020 г. необходимите средства за укрепване са приблизително 892 млн. лв., като около 500 млн. лв. от тях са за най-належащите, поясни проф. Добрев. В същото време 29 свлачища са определени за укрепване по ОП "Околна среда".

През 2017 г. Агенция "Пътна инфраструктура" планира да започне работа по укрепването на свлачища, застрашаващи шест шосета в страната.

#свлачище #свлачищата

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай