Обществени поръчки под лупа без значение стойността на договора

Обществени поръчки под лупа без значение стойността на договора
A A+ A++ A

 

Агенцията по обществени поръчки (АОП) ще осъществява контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки, които ще бъдат селектирани чрез случаен избор, съобщава БГНЕС.

Чрез новия механизъм всяка една от провежданите в страната процедури, независимо от стойността на възлагания договор, може да стане обект на проверка, съобщиха от МФ.

Новите правомощия Агенцията ще започне да прилага от 1 септември 2016 г. Този срок и механизмът на контрол са нормативно уредени в Закона за обществените поръчки, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Контролът е двуетапен – преди и след оповестяване откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Той обхваща най-съществените части от документацията за участие – това са решението и обявлението, с които се открива процедурата, методиката за оценка на офертите, както и техническите спецификации. В тези документи се определят условията за участие в процедурата и за възлагане на договора, при тях се допускат най-честите грешки и закононарушения, затова ще бъдат обект на контрол.

Процедурите за обществени поръчки, които ще бъдат разглеждани от АОП, ще се определят автоматично от специализиран софтуер. За целта всеки възложител, преди да открие съответната процедура, е длъжен да я регистрира в Системата за случаен избор (ССИ), която е достъпна чрез Портала за обществени поръчки. На базата на съвкупността от процедурите, регистрирани в Системата през предходните три работни дни, софтуерът ще избира процедура за контрол по специална методика, която отчита нивото на риск. Всеки работен ден ще се избира най-малко по една процедура.

От обхвата на контрола чрез случаен избор са изключени процедурите за обществени поръчки в областите „Отбрана“ и „Сигурност“, при които се прилагат специални правила за възлагане на договорите, както и процедурите на договаряне, които са обект на друг вид контрол, осъществяван от АОП.

Законът за обществените поръчки дава възможност и за допълнителна форма на проверка. Тя е насочена към процедурите, в които, при разглеждането на документите, рискът от нарушения е оценен като съществен. В тези случаи изпълнителният директор на АОП може да определи наблюдатели, които да проследят работата на комисията по подбора на кандидатите и участниците и оценяването на офертите.

#Агенцията по обществени поръчки #контрол #обществени поръчки

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »