Антимонополната комисия предлага да се въведе разрешителен режим за автошколите

Антимонополната комисия предлага да се въведе разрешителен режим за автошколите
под лиценза на creative commons
A A+ A++ A

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на нормативната уредба, регламентираща дейностите по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Производството е образувано през 2015 г. по инициатива на КЗК. Предмет на проучването са Законът за движение по пътищата и Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

В своя анализ КЗК отчита специфичните цели на нормативната уредба, а именно - да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата и да се улеснява тяхното придвижване. Автомобилният транспорт е с висока степен на обществена опасност. Поради това КЗК е на мнение, че с цел предотвратяване на предпоставките за допускане на произшествия на пътя е допустимо въвеждането на разрешителен режим като предпоставка за извършването на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Същевременно, КЗК изследва условията за ефективна конкуренция на пазара и наличието на възможности за предприятията да се конкурират. Според КЗК, за да бъдат стимулирани кандидатите за придобиване на правоспособност да търсят качествени обучителни услуги, е необходимо органите, отговорни за провеждане на изпитите, да прилагат еднакви, прозрачни и недискриминационни критерии по отношение на всички изпитвани. По този начин наложените в изпитите за правоспособност стандарти ще бъдат възприети от автошколите, тъй като кандидатите ще се насочат към тези доставчици на обучителни услуги, които в най-голяма степен могат да доставят обучителни услуги в съответствие с изпитните критерии. Стриктното и недискриминационно провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е от естество да стимулира доставчиците на обучителни услуги да се конкурират за привличането на повече клиенти, като подобряват качеството на своите услуги.

Наред с това, държавните органи със законодателна инициатива биха могли да преразгледат действащата нормативна уредба, като се обмисли евентуалното въвеждане на режим на съвместно регулиране, при който основната част от регулирането на дейностите по обучение би могла да се извършва от организация, обединяваща автошколите. По този начин би могло да се постигне по-голяма ангажираност от страна на автошколите-членове на организацията, както и по-своевременен и адекватен контрол върху осъществяваната от тях стопанска дейност. КЗК допълва, че би могло също така да се разгледа възможността, при която т.нар. „вътрешни изпити" по смисъла на ЗДвП да бъдат организирани и провеждани от самата организация. По този начин резултатите от вътрешните изпити на кандидатите биха могли да бъдат съпоставени и съответно да се направят изводи относно качеството на обучението на различните автошколи.

#Комисия за защита на конкуренцията #автошколи #обучение #КЗК

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай