ВСС обяви конкурсните процедури

ВСС обяви конкурсните процедури
A A+ A++ A

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си на 20 януари повиши и съответно премести в длъжност класираните кандидати в конкурса за заемане на 4 свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия.

На заседанието си на 21 януари членовете на ВСС довършиха започнатото на 20 гласуване във връзка с преместването на класираните кандидати в конкурса за заемане на 32 свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища.
В заседанието си в на 21 януари, Съветът гласува още и предложенията на КПА за повишаване в длъжност и преместване в конкурсите за „съдия” в окръжните съдилища-наказателна колегия и за „прокурор” в окръжните прокуратури.
Назначенията по изброените по-горе конкурси бяха гласувани от ВСС, съобразно класирането, извършено от съответната конкурсна комисия.

В допълнение към това, на вчерашното си заседание Висшият съдебен съвет взе решение за обявяване на конкурсите за първоначално назначаване на апелативно ниво, както следва:
- 2 свободни длъжности „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия;
- 1 свободна длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Варна – търговска колегия;
- 4 свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия (АС гр. Бургас – 1, АС гр. Варна – 1 и АС гр. Пловдив – 2);
- 1 свободна длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – гр. Бургас.

Отложено за разглеждане на извънредното заседание на ВСС, насрочено за 27 януари, остана назначаването на класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжна прокуратура.
В случай, че в законоустановения срок не постъпят жалби срещу решенията на ВСС за повишаване и преместване или съответно назначаване по посочените по-горе конкурси, на назначените кандидати ще бъдат изпратени уведомленията за встъпване в длъжност. С оглед на възможността за своевременно обявяване на нови конкурси, указва на назначените кандидати да встъпят в длъжност във възможно най-кратък срок.

#ВСС #съдия #избор #конкурс

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай