Топим се с близо 40 хил. на година

Топим се с близо 40 хил. на година
В сравнение с 2012 г. населението на страната намалява с 38 875 души, или с 0,5%. Снимка: life.dir.bg
A A+ A++ A

Към 31 декември 2013 г. населението на България е 7 245 677 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2012 г. населението на страната намалява с 38 875 души, или с 0,5%.

Данните са от годишния отчет "Държавното обществено осигуряване през 2013 г.", публикуван от Националния осигурителен институт.

Мъжете са 3 524 945 (48,6%), а жените – 3 720 732 (51,4%). Или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта броят и относителният дял на жените от общото население на страната се увеличава.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 417 667, или 19,6% от населението на страната.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2013 г. е 61,7% от цялото население. Към края на 2013 г. в над трудоспособна възраст са 14,6% от населението на страната.

#население #мъже #жени #осигуряване #години

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай