Президентът наложи вето на пенсионната реформа

Президентът наложи вето на пенсионната реформа
Според Георги Първанов има предпоставки за оспорването на Закона за бюджета за ДОО като противоконституционен. Снимка: „24 часа“
A A+ A++ A

Президентът Георги Първанов наложи вето на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2012 г.

Георги Първанов подписа указ, с който връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г., съобщиха в неделя от пресслужбата на президентската институция.

Един от основните мотиви на президента за връщане на закона за преразглеждане в парламента са бурните дебати и острото обществено противопоставяне на приемането на законопроекта за ДОО, посочва Първанов в обръщение до народните представители.

„Добре разбирам, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. ще се изпълнява в условията на световна финансова и икономическа криза. Затова многократно съм призовавал за предприемането на широкомащабни антикризисни мерки, които да намалят тежките последици от кризата, и смятам, че социалната цена за преодоляването й следва да се сподели солидарно от всички социални групи“, коментира той.

По думите на президента той винаги е настоявал правителството да формулира ясно своя антикризисен план, за да потърси необходимата максимално широка подкрепа, без която реализирането на необходимите реформи, в това число и в осигурителната, и в пенсионната сфера, са невъзможни или неефективни.

„За съжаление с приетия една година по-късно Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. сме свидетели на едностранен отказ на управляващите от поетите и нормативно установени задължения в противоречие с утвърдените принципи на социалния диалог“, заявява Първанов.

„Освен това този закон не само не отговаря на обществените очаквания и нагласи, но съдържа разпоредби, които отнемат и накърняват съществени социални придобивки и права на гражданите“, казва още той.

Според президента по-съществените слабости на закона са: отмяната на индексирането на пенсиите за 2012 г. и отмяната на т.нар. „златно швейцарско правило“; увеличаването на срока за изчисляване на размера на обезщетенията при временна неработоспособност, майчинство и безработица; увеличаването на пенсионната възраст.

По думите на Първанов Законът за бюджета на ДOO е бил приет и при съществено нарушение на установената процедура, което създава основание и предпоставки за оспорването му и като противоконституционен.

„Предвид изложеното смятам, че Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г., съдържа съществени и непреодолими законодателни недостатъци, засягащи основни и неотменими права на гражданите, и е приет при съществени процедурни нарушения на законодателния процес“, коментира той.

„Ето защо и като се ръководя от гореизложените мотиви, свързани с аргументи за съществена социална и финансова несправедливост, противоречие с действащото законодателство и допускане на противоконституционност, връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., като го оспорвам по принцип и в неговата цялост“, заключава президентът.

#ДОО #вето #президент #Георги Първанов #Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване #Народното събрание #Парламент #криза #реформи #пенсии #златно швейцарско правило #временна неработоспособност #майчинство #безработица #обезщетения #пенсионна възраст

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай