Парите за училищата ще се дават вече за резултати, а не според бройката деца

Парите за училищата ще се дават вече за резултати, а не според бройката деца
A A+ A++ A

Образователният напредък на учениците, който те показват в различните етапи на своето обучение, ще бъде основен критерий, по който ще бъдат оценявани училищата. Това е залегнало в новата методика за оценка на образователните институции.

Системата почива върху математически модел, предложен от екип на Световната банка, доработен и адаптиран към българските условия през последните години от учени от Софийския университет.

Съгласно методиката, училищата ще бъдат разпределени в определени групи въз основа на комбинация от фактори. Такива са например видът населено място, в което се намират, типът училище, преобладаващият език, който се говори в семействата на учениците, образователният, социалният и трудовият статус на родителите и др.

Целта е всяко училище да се съпоставя със сходни на него училища.

Доколко ефективен е бил образователният процес в дадено училище ще става ясно, като се сравняват резултатите от националните външни оценявания (НВО) и матурите на едни и същи ученици в различните етапи от тяхното образование – напр. резултатите от изпитите в края на VII клас ще се съпоставят с резултатите на същите деца от изпитите в края на IV клас, а резултатите от НВО след Х клас – с тези от НВО след VII клас.

Така ще бъде определян средният напредък на учениците във всяка група училища и ще се преценява влиянието на един или друг фактор върху този резултат. Ще става ясно също кои конкретни училища са над или под тази средна стойност. Това ще даде възможност за детайлен анализ и предприемане на конкретни действия за мултиплициране на добрите практики в едни училища и за отстраняване на причините за изоставането в други.

Общата оценка на качеството във всяко училище ще включва още параметри, които ще бъдат различни за различните типове училища. При професионалните гимназии ще се взима предвид например броят завършили ученици, които са си намерили работа по изучаваната професия.

Предстои широко обществено обсъждане на новата методика за оценка на добавената стойност в училищното образование.

"Методологията не се отнася за цялостното финансиране на училищата. Тя е известна като оценка на добавената стойност на училищата. Проследява се един випуск между две оценявания на всички ученици. Те показват някакви резултати, на база на които се прави прогноза за представянето им занапред. От реално показаните резултати по-късно се изважда прогнозата", обясни един от авторите на методологията проф. Кирил Банков.

Председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" Юлиян Петров коментира, че е важно да се определят критериите, които ще следят и оценяват образованието.

"Време е да се започне разговор за такъв нов модел, но той трябва да е дълъг и да постигне национален консенсус. Засега критериите не са ясни", каза още той.

Директорът на столичното 119 СУ Диян Стаматов добави от своя страна, че моментът за въвеждане на такава методология не е подходящ.

"Не е новост идеята да се въведе качеството като елемент на финансиране. Времето за това сега обаче не е подходящо. Последните две години сме в онлайн режим на обучение. В безтегловност сме. Смятам, че постCOVID периода ще продължи още няколко месеца. Време, което може да се използва за дебат по темата", допълни той.

#образование #училища

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай