Два варианта за закупуване на осигурителен стаж, за времето на обучение

Два варианта за закупуване на осигурителен стаж, за времето на обучение
A A+ A++ A

Голяма чест от работещите в България не успяват да съберат необходимият за пенсиониране осигурителен стаж и им осигурителен стаж и имат желание да закупят като такъв годините на следването си. Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени от закона в България и се допускат само в точно определени случаи, разяснява експертът по трудово право Тодор Капитанов от КНСБ.

Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски, се зачита само в два определени случая.

Първият е времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.

А вторият е времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.

За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по закон, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 Кодекса за социално осигуряване, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно разпоредбите. Лицата по тяхно желание могат да „закупят“ както целия период на обучението си във висши и полувисши училища, така и само част от този период.

Ако се „закупува“ целия период, задължително следва да се представи удостоверение от съответното учебно заведение за срока на обучението по съответната учебна дисциплина. В удостоверението периодът трябва да бъде посочен от датата на започването на обучението до датата на неговото завършване. Не е необходимо да се представя такова удостоверение, когато „закупуват“ само няколко месеца стаж.

 

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?