Светлина в тунела на коронакризата: Подем на търговията и стабилизиране на промишлеността и строителството

Светлина в тунела на коронакризата: Подем на търговията и стабилизиране на промишлеността и строителството
ЕВН България
A A+ A++ A

През февруари 2021 г. промишленото производство и строителството стабилизират около нивата през януари, докато търговията на дребно нараства, но трите важни икономически сектора продължават да отчита понижения на годишна база, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), предаде БНР.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, остава на равнището от януари, когато се увеличи с 1%.

Спрямо февруари 2020 г. - точно месец преди началото на коронавирусната пандемия в нашата страна - календарно изгладеният индекс на промишленото производство се понижава през февруари 2021 г. с 3,4% след спад с 3,2% през януари.

През февруари е регистриран ръст в добивната промишленост с 26,6% на месечна база, докато производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с 1,5%, а в преработващата промишленост с 1,4 на сто.

По-значително намаление в преработващата промишленост се наблюдава при производството на  метални изделия, без машини и оборудване (спад с 10%), при производството на напитки (с 8,6%) и при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (понижение със 7,4%) и при производството на лекарствени вещества и продукти (също със 7,4%).

Съществено повишение е регистрирано при производството на тютюневи изделия (с 13,8%) и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване (с 6,5%).

Спрямо февруари 2020 г. добивната промишленост остава без изменение, докато преработващата промишленост се понижава с 4,6%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ бележи спад с 4,0 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава слабо през февруари с 0,2% спрямо януари, когато се сви с 0,7 на сто, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се повишава с 0,1%, докато от сградното строителство нараства с 0,5%.

На годишна база строителната продукция през февруари се свива с 4,2% след понижение с 5,7% през януари, отбелязвайки спад за тринадесети пореден месец, като сградното строителство спада със 7,8% при слабо повишение с 0,8% на гражданското и инженерното строителство.

През февруари НСИ отчита поредно подобрение при търговията на дребно, като оборотът в търговията на дребно нараства с 3,0% спрямо януари, когато се повиши с 3,4 на сто. Това представлява нарастване на търговията на дребно за десети пореден месец.

Наблюдава се нарастване на оборота при почти всички основни групи, освен при търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, където се отчита понижение с 0,2 на сто. При търговията с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали се отчита ръст със 7,4%, а търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали нараства с 4,7%.

Силен ръст с 44,8% бележи търговията на дребно на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, докато търговията с медицински и фармацевтични стоки се повишава с 8,6%, а на търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника нараства с 9,5 на сто.

На годишна база търговията на дребно се свива през февруари с 0,5% след спад с 4,4% през януари, отбелязвайки понижение за пореден месец.

Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в страната сякаш стабилизира в началото на 2021 година след влошава през последното тримесечие на миналата годината, когато втората вълна на коронавирусна пандемия доведе до въвеждане на нови ограничителни мерки както в България, така и в Европа.

Все още не е ясно как въведените през втората половина на месец март нови, малко по-строги ограничителни мерки в нашата страна заради трета Covid вълна ще се отразяват на основните икономически сектори през третия месец на годината.

#НСИ #статистика #промишленост #производство #строителство #Търговия на дребно

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?