Условни присъди за трима от обвиняемите по делото срещу Бобокови

Условни присъди за трима от обвиняемите по делото срещу Бобокови
ПРБ
A A+ A++ A

Условни присъди получиха трима от обвиняемите по делото за загробване на опасни отпадъци край Плевен, за което обвинения са повдигнати и на бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови.

Днес Специализираният наказателен съд по НОХД № 62/2021г. одобри споразумение, сключено между Специализираната прокуратура и Васил Богданов, Айгюн Еминов и Габриел Савов.

Обвиняемите се признаха за виновни, както следва:

Васил Богданов за това, че  за времето от месец март 2016 г. до 30.07.2019г участвал в организирана престъпна група, за което му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 1 година с изпитателен срок от 3 години.

Айгюн Еминов се призна за виновен за това, че за времето от месец февруари 2017 г. до 28.05.2020 участвал в организирана престъпна група, както и че в периода от 01.02.2018г. – 19.04.2018г. управлявал опасни отпадъци не по установения в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ ред.

В периода от 08.10.2019 г. до 18.12.2019г съставил официални документи  - „Сертификати за оползотворяване”, в които да удостоверени неверни обстоятелства, че предените за оползотворяване опасни отпадъци, съгласно класификатора на отпадъците, по съответни договори,  докато в действителност не били предприети никакви действия за оползотворяване на опасните отпадъци, с цел да бъдат използвани тия документи като доказателства за тия обстоятелства.

За тези обвинения на Айгюн Еминов е наложено наказание 2  години „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години.

Габриел Савов се призна за виновен за това, че за времето от месец ноември 2017 г. до 10.02.2020 г., като длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „а“ от НК - Директор на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен, участвал в организирана престъпна група, за което му е наложено наказание1 година „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години.

Споразумението е окончателно и има характер на влязла в сила присъда.

 

#Специализиран наказателен съд #условни присъди #споразумение #обвиняеми #дело #опасни отпадъци

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай