Българската икономика с минимален ръст през втората четвърт

Българската икономика с минимален ръст през втората четвърт
Снимка: ioneurope
A A+ A++ A

През второто тримесечие на 2012 г. БВП на България нараства с 0,5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0,2% спрямо първото тримесечие на 2012 година.

Това обяви Националният статистически институт преди обед във вторник.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2012 г. БВП в номинално изражение достига 19.077 млрд. лв, а реализираната добавена стойност е 16.438 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (59.8%), следван от индустриалния (35.0%). Приносът на аграрния сектор, който получава най-много субсидии, е само 5.2% от БВП.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.5%), което в стойностно изражение възлиза на 15.170 млрд. лева. През второто тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4.418 млрд. лв. и заема 23.2% относителен дял в БВП.

На тримесечна база нарастването на БВП през второто тримесечие спрямо първите три месеца на годината е с 0.2%, като за същия период брутната добавена стойност се увеличава с 0.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2012 г. основен принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал - съответно 1.9 и 1.5%.

Износът на стоки и услуги през второто тримесечие се увеличава с 2.4% спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги - с 5.9%.

Това показва, че и през второто тримесечие се затвърждава тенденцията за нарастване на търговския дефицит.

На годишна база през второто тримесечие на 2012 г. БВП нараства с 0.5%  спрямо същото тримесечие на предходната година, същевременно брутната добавена стойност намалява с 0.4%.

Увеличение е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор съответно със 7.2 и 1.8%. Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност, има отрицателен принос и отчита намаление с 1.0% през разглеждания период.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2.7% в сравнение със същия период на предходната година.

Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо второто тримесечие на предходната година с 2.1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 2.8%, а вносът на стоки и услуги - с 6.9%.

#НСИ #статистика #БВП #икономически растеж

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай