Професионализъм и стабилност има в банковата ни система

Професионализъм и стабилност има в банковата ни система
БГНЕС
A A+ A++ A

Министърът на финансите Владислав Горанов заяви, че е доволен от резултатите и също така от организацията, при която са били проведени Оценката на качеството на активите на банките и последвалият стрес тест на банковата система. 

„Като министър на финансите за мен е от огромно значение, че резултатите показват, че не е необходимо ангажирането на публичен ресурс за подкрепа на стабилността, ликвидността и доверието в нито една банка. Заделеният от правителството фискален буфер, който служеше като потенциална застраховка за запазване на стабилността на банковата система, ще бъде използван за плащания по дългови падежи, с което отпада нуждата от рефинансирането им с нов дълг.“, заявява Горанов.

Той оценява високо професионализма на колегите си от Българската народна банка, които осигуриха спокойно и адекватно провеждане на тази изключително сложна процедура в съответствие с установената европейска практика. Според него така българската държава изпълни стриктно препоръките на Европейската комисия. Горанов смята, че освен реализирането на партньорския ангажимент, с приключилата процедура правим поредна сериозна стъпка към укрепването на банковия надзор в България, осигуряване на прозрачност и поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.

„Вярвам, че съвместните усилия на отговорните политически партии в българския парламент, на държавните институции и на цялата банкова общност стоят в основата на стабилизирането на общественото и международното доверие в българската финансова система след злополучните събития от 2014 година. Всички парламентарно представени партии подкрепиха промените в Закона за банковата несъстоятелност и в Закона за гарантиране на влоговете в банките, приеха и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с което се отстраниха несъвършенствата в законодателството и се осигуриха условия за осъществяване на по-ефективен банков надзор и на по-добра защита на спестяванията на хората. Същият разумен подход надделя и при избора на новото ръководство на БНБ“, отбелязва още финансовият министър.

Той очаква и е уверен, че същото високо ниво на професионализъм ще бъде приложено и при оценката на качеството на активите на пенсионните и застрахователните дружества. „Това е пътят за поддържането на цялостна стабилност на българската финансова система“, подчертава Горанов. 

 

Източник: БГНЕС

#резултат #организация #банки #професионализъм

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай