Финансово закъсалата Топлофикация София иска иска да ни продава и ток

Финансово закъсалата Топлофикация София иска иска да ни продава и ток
БГНЕС
A A+ A++ A

Либерализацията на пазара на електроенергия засилва интереса на компаниите към този сегмент. Това личи и от зачестилите искания за издаване на лицензии за търговия с електроенергия до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Така сред новите търговци се готви да се присъедини и "Топлофикация София" , става ясно от подаденото заявление на дружеството до регулатора. Искането предстои да се разгледа в рамките на открито заседание на 20 април, съобщава 3e-news.net.

Според доклада на работната група, дружеството отговаря на изискванията в законодателството за търговец на електроенергия и разполага с необходимата техническа и материална база за сключване на сделки с електрическа енергия.

Размерът на капитала на дружеството е 107 648 905 (сто и седем милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет) лв. и е разпределен в 107 648 905 броя обикновени, поименни акции, всяка с номинал 1 лв. Едноличен собственик на капитала е Столична община, става ясно от предоставените в доклада данни.

Според заявлението, "Топлофикация София" след обучение на персонала ще разполага и необходимия брой квалифициран персонал за извършване на сделкис електроенергия, за изследване на характеристиките на енергийното потребление на големи индустриални компании, както и да изготвят графици и портфейли от договори за нуждите на конкретни клиенти.

В представения от „Топлофикация София“ бизнес план се залага на ръст на продажбите и на приходите от продажби на електроенергията до 2020 година. В доклада на работната група обаче са заличени конкретните цифри.

Топлофикационното дружество, което произвежда и електрическа енергия по комбиниран високоефективен начин, предвижда да продава ток на свободния пазар от следващата 2017 година.

Според преценката на работната група към КЕВР при изпълнение на записаното в бизнес плана Топлофикация София ще успее да си осигури нужните финансови средства за извършване и на дейността търговия с електроенергия.

Припомняме, че към „Топлофикация София“ има претенция от страна на БЕХ за дължими средства и е предвидено събиране и по съдебен път.

Освен „Топлофикация София“ за лицензия кандидатства и дружеството „БОЛКАН ЛОДЖИК“, което е с капитал от 5 хил.лв., „ПауърОн“ ЕООД , за което не се посочват финансови параметри, „АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ“ с капитал от капитала на дружеството е 811 360 лв. 

 

#Топлофикация София #търговци на електроенергия #лиценз

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай