Държавата предвижда общините да осигуряват до 60% от собствените си приходи до 2025

Държавата предвижда общините да осигуряват до 60% от собствените си приходи до 2025
Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви Проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. Двата документа са публикувани за обществено обсъждане.

При нищожен напредък на децентрализацията в последните 25 години, новите стратегически цели са още по-амбициозни. Изпълнението им трябва да се реализира до 2025 г.

Направена е оценка на децентрализацията по сектори – образование, социални дейности, култура, сигурност, администрация. Изведени са и част от последиците от липсата на напредък на процеса на децентрализация: общините не могат в достатъчна степен да прилагат насърчителни механизми и в резултат не са реализирани потенциални инвестиции и открити нови работни места; в ущърб на гражданите общините не са ангажирани в достатъчна степен в опазване на обществения ред; качеството на редица делегирани дейности не е подобрено чувствително поради централизирания начин на управление и финансиране; капацитетът на част от общините за разработване и изпълнение на проекти от фондовете на ЕС не позволява реализацията на още повече и по-мащабни проекти, както и не може да стартира административна реформа на изнесените териториални звена на министерствата и останалите централни органи, които съставляват общо около 60% от администрацията; вземането на решения по редица управленски въпроси продължава да се извършва от власти, които не са достатъчно близко до гражданите; административните услуги продължават да са отдалечени от потребителите на услуги.

За сметка на това МРРБ предлага нов пакет мерки. Например: ако през 2014 г. делът на общинските приходи при формирането на Брутния вътрешен продукт е бил 6,7%, то през 2025 г. трябва да достигне 10%.

За десет години почти се предвижда двойно увеличение на собствените приходи в общите приходи на общинските бюджети. През 2014 г. те са били в размер на 34,1%, докато през 2025 г. трябва да достигнат 60%.
#общини #държава #децентрализация #МРРБ #проблеми #приходи #издръжка

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай