Ще отпаднат ли лицензионните режими за бизнеса?

Преглед на резултатите

19 гласа

38 гласа

20 гласа

5 гласа

Акценти