Цените на основните хранителни продукти остават почти непроменени

Цените на основните хранителни продукти остават почти непроменени
A A+ A++ A

Не се наблюдава значително изменение в цените на основните хранителни продукти през изминалата седмица, съобщиха от Министерство на земеделието и храните.

През анализирания период, 29 май - 5 юни, средните цени на едро и на дребно на брашно тип 500 за страната остават без значителни изменения спрямо предходната седмица.

В по-голяма част от областните центрове се регистрират разнопосочни колебания на стойностите спрямо предходния седмичен период, в границите от -5,2% до +4,3%. В резултат, средната цена на едро за страната през последната седмица остава непроменена - 0,96 лв./кг.

Средно за страната цената на дребно на брашното в големите търговски вериги (ГТВ) е 1,11 лв./кг, с 0,9% по-ниска спрямо предходния седмичен период. В тези обекти брашното се предлага в ценовия интервал от 1,00 лв./кг до 1,18 лв./кг.

Средната цена на дребно на брашното в другите търговски обекти (ДТО) остава 1,16 лв./кг, като за поредна седмица стойностите се задържат в границите от 1,03 лв./кг до 1,23 лв./кг. Цените на брашното в големите супермаркети са средно с 0,05 лв./кг по-ниски от тези в по-малките магазини, като тази разлика достига до 0,18 лв./кг.

През периода 29 май – 5 юни средните цени на едро и на дребно на яйца за страната са около или малко под нивата от предходната седмица. Търговията с яйца - размер М, на борсите остава в ценовия диапазон от 0,14 лв./бр. до 0,25 лв./бр. Средно за страната цените на дребно на яйца размер M и размер L в големите търговски вериги (ГТВ) се запазват на нивата от предходния седмичен период, съответно 0,26 лв./бр. и 0,29 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в другите търговски обекти (ДТО) намаляват с 0,01 лв./бр., до 0,21 лв./бр. за размер M и 0,23 лв./бр. за размер L. Предлагането на яйца размер M в по-малките магазини е в ценовия диапазон от 0,17 лв./бр. до 0,26 лв./бр. Седмични ценови изменения на яйцата от този размер са отчетени в петнадесет области – понижение с между 0,01 лв./бр. и 0,04 лв./бр. Цените на яйца размер L, предлагани в ДТО, са в интервала от 0,19 лв./бр. (Русе и Силистра) до 0,28 лв./бр. (Ямбол). В четиринадесет области се наблюдава седмично поевтиняване на продукта с 0,01 - 0,03 лв./бр. (Силистра и Търговище). Единствено в област Добрич се отчита леко поскъпване - с 0,01 лв./бр.). Средно за страната цените на дребно на яйца размер М в големите супермаркети са с 0,05 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти, а при размер L – с 0,06 лв./бр.

През периода на наблюдение средните цени по веригата на предлагане на рафинираното слънчогледово олио остават около нивата от предходната седмица. На тържищата в различните областни центрове олиото се предлага на цени от 2,30 лв./литър до 3,05 лв./литър. Средно за страната цените на дребно на рафинираното олио в големите търговски вериги (ГТВ) и в другите търговски обекти (ДТО) остават на нивата от предходния седмичен период, съответно 2,97 лв./литър и 3,11 лв./литър. В малките магазини на страната олиото се предлага на цени от 2,75 лв./литър до 3,74 лв./литър. Средно за страната, цените на олиото в по-малките магазини са по-високи от тези в големите супермаркети с 0,14 лв./литър.

През периода 29 май – 5 юни 2013 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната като цяло остават около нивата от предходната седмица. По-съществено изменение, в посока надолу, е налице само при средната цена на дребно на охладеното пиле в големите търговски вериги. През изтеклата седмица средната цена на едро на замразеното пиле за страната се запазва на нивото от предходната – 4,18 лв./кг. Средната за страната цена на дребно на замразено пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е 5,06 лв./кг, с 0,2% по-висока спрямо предходната седмица. По области стойностите варират от 4,55 лв./кг до 5,64 лв./кг. Разликата между цените на едро на замразеното пиле и тези на дребно в ГТВ е средно 0,88 лв./кг, като варира от 0,15 лв./кг до 1,52 лв./кг. Средната цена на дребно за страната на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) остава без промяна спрямо предходната седмица – 5,19 лв./кг. За наблюдавания период средната за страната цена на замразеното пиле в ДТО е по-висока от тази в ГТВ с 2,6%.

През анализирания период средните цени на едро и на дребно на бялата кристална захар за страната се запазват на нивата от предходната седмица. Средно за страната цената на едро на захарта остава 1,97 лв./кг. Предлагането на тържищата е в диапазона от 1,71 лв./кг до 2,38 лв./кг. През изтеклата седмица средната цена на захарта на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) се задържа на нивото от 2,11 лв./кг. В другите търговски обекти (ДТО) средната цена на бялата захар за страната също се запазва без промяна - 2,25 лв./кг. Средно за страната цените на дребно на захарта в ГТВ продължават да са с 0,14 лв./кг по-ниски от тези в другите търговски обекти, като разликата достига до 0,26 лв./кг.

През периода на наблюдение (29 май – 5 юни 2013 г.) пазарът на агнешко месо в страната е спокоен. Само в отделни области се отчитат седмични ценови колебания, главно в посока надолу. През изтеклата седмица цените на едро на цяло агне в страната се движат в диапазона от 11,75 лв./кг до 15,30 лв./кг. Средната за страната цена на едро на цяло агне за наблюдавания период е 13,09 лв./кг кланично тегло, незначително по-ниска в сравнение с предходната седмица (с 0,2%).

#Министерство на земеделието и храните #основни хранителни продукти

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай