Колко детски градини всъщност се строят в София в момента?

Колко детски градини всъщност се строят в София в момента?

pixabay

A A+ A++ A

Публикация на сайта на Столична община от 21 септември със заглавие "Започва строителството на нова детска градина за 12 групи в кв. "Обеля" твърди, че в момента (месец септември) в столицата се изграждат 23 нови сгради на детски градини по програмата на Йорданка Фандъкова, пише БНТ.

През месец септември на официалния сайт на общината има общо четири публикации, засягащи строителството на детски градини. Броят на посочените сгради в строеж през месеца варира - между 22 и 23.

Недостигът на места в детските градини е хроничен проблем в столицата и създава трудности на хиляди семейства. През 2023 година неприетите деца са около 8000. Именно заради това темата с изграждането на нови детски заведения е изключително чувствителна за столичани.

Колко нови сгради на детски градини всъщност сe строят през месец септември в столицата?

Преустройствата на съществуващи сгради не са включени в общия брой, тъй като по същество това не е изграждане на нова сграда, а ремонт на вече построена.

 • Проверката ни на факти показа, че в столицата през септември се изграждат само 6 изцяло нови сгради на нови детски градини. Извън тях се строят още 5 нови корпуса-разширения към съществуващи детски градини - така общият брой достига 11, но не и 23, както се твърди в публикацията. Ако към изцяло новите сгради добавим всички останали строежи - преустройства, достроявания и разширения на съществуващи сгради, общият брой става 22, като тук се включват и яслите.
 • Новите сгради в строеж на детски ясли (включително разширения към съществуващи ясли) са 6.

Ето как установихме това:

Районните администрации са възложители на проектите за изграждане на детски градини в съответния район.

Затова изпратихме запитване до всяка от 24-те районни администрации в Столична община с въпроса: Какъв е броят на новите сгради на детски градини, които се строят в момента във вашия район?

Помолихме ги да уточняват и за какъв тип строеж става дума - нова сграда, разширение, пристройка или преустройство на съществуваща сграда.

По какви критерии анализирахме отговорите на 24-те районни администрации:

 • да са в процес на строеж през месец септември
 • да са нови сгради на детски градини, т.е да не са разширение/дострояване на вече съществуващи детски градини или преустройство на други сгради
 • да не са пуснати в експлоатация към месец септември
 • да не са ясли

Втора част от проверката

Проверихме на място адресите на посочените от районните администрации строежи на детски градини.

Резултат

В таблицата по-долу сме посочили какви детски градини и ясли се строят по райони през септември според подадените данни от районните администрации (*в сиво е маркиран строежът на ясла):

Анализът на отговорите на районните администрации показа, че изгражданите към края на септември (периодът на твърдението на сайта на Столична община) броят на изцяло новите сгради на нови детски градини на територията на Столична община е седем + две ясли.

Извън този брой нови (самостоятелни) детски градини - в район "Надежда" има една вече изградена детска градина, която е въведена в експлоатация и се очаква всеки момент да заработи.

В район "Оборище" и район "Триадица" се работи по два проекта на детски градини, които са на етап съответно обществена поръчка за разчистване на терен и избор на изпълнител. И по двата проекта обаче няма започнато изграждане.

Разширенията, пристройките и преустройствата на съществуващи сгради на детски градини към края на септември са 9 + 5 ясли. При две от тези разширения на детски градини става въпрос за надстрояване на етаж.

Извън този брой в районите "Искър" и "Нови Искър" са на етап избор на изпълнител за разширение към съществуващи детски градини, в район "Лозенец" са в процес на откриване на строителна линия на разширение, в район "Младост" предстои избор на изпълнител за разширение на съществуваща детска градина. Изграждане на детска градина в тези случаи не е започнало, така че те също не са включени в списъка на разширения на детски градини.

От общо 14 разширения в строеж към съществуващи сгради на детски градини, пет са ясли, две са преустройства на стари сгради, две са надстрояване на етажи. Само пет са на практика новите сгради - разширения към съществуващи детски градини - в районите "Изгрев", "Искър", "Сердика" и "Лозенец".

ТАКА СПОРЕД ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, НОВИТЕ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СТРОЕЖ (включително строежи разширения към съществуващи детски градини, но без ясли, преустройства и пристрояване на етаж) ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ СА 12.

Както ще разберете от цялата ни проверка, разминаването в броя на новите сгради - 11, според нашето заключение, и 12, според данните на общинската администрация, е заради строеж, който съществува само по документи и на практика още не е започнал.

Отговори на районните администрации

Район "Банкя"

 • През 2019 и 2021 година извършихме разширение на ДГ 25 „Изворче” с пет нови групи в сградата на 78. СУ „Христо Смирненски”. В момента разполагаме с четири отредени терена за детски градини на територията на район „Банкя”. В единия от тях - в квартал „Изгрев”, имаме готовност незабавно да стартираме проектиране на детска градина с капацитет четири групи.

ИЗВОД: В "БАНКЯ" НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Витоша"

 • Нови детски градини в процес на строителство са ДГ в кв. Карпузица (2022г), ДГ в кв. Бояна (2020г) и ДГ в кв. Манастирски ливади-Запад (2022г) - общо 3 броя за общо 350 деца. Към настоящия момент се подготвят проекти за изграждане на нови детски градини в кв. Манастирски ливади - Запад, кв. Симеоново и в с. Владая.

ИЗВОД: ВЪВ "ВИТОША" СЕ СТРОЯТ ДВЕ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЕДНА ЯСЛА.

Район "Връбница"

 • В момента се строи нова детска градини от голям тип (най-голямата за северната част на София) за 12 групи с басейн, физкултурен салон, кухня и всички необходими обслужващи помещения.
 • Досега са построени 4 сгради за детски градини и заедно с новостроящата се, ще обезпечат изцяло необходимостта от места в детски градини, за живущите в района и за тази част на София.

ИЗВОД: ВЪВ "ВРЪБНИЦА" СЕ СТРОИ ЕДНА НОВА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА.

Район "Възраждане"

 • За една година открихме 140 нови места за деца в детските градини. В 120 ДГ и 194 ДГ разкрихме по 1 нова група. В 194 ДГ обновихме помещение за игри и спорт. Изградихме нов корпус на 119 ДГ "Детска планета" на ул.„Брегалница", в която вече се обучават 76 малчугани в 1 яслена и 2 градинска групи. Новата сграда е с 3 надземни и 1 подземен етаж. Проектът за новия корпус на 119 ДГ беше направен през 2018 г., през 2019 г. е включен в Програмата на СО и 2020 г. стартира изграждането.

ИЗВОД: ВЪВ "ВЪЗРАЖДАНЕ" НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Изгрев"

Броят на новите сгради на детски градини, които се строят в момента е 3 бр. – 23 ДГ „Здраве“ – пристройка, 49 ДГ "Радост”- пристройка, 30 ДГ „Радецки“ – пристройка.

На ул. „Вълко Радински“ № 5 се строи изцяло нова детска ясла с 150 места.

ИЗВОД: СТРОИ СЕ ЕДНА НОВА СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА и три пристойки към съществуващи детски градини.

Район "Илинден"

Полученият отговор от районната администрация бе по телефона.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Искър"

● 108. ДГ – филиал – В момента се изгражда нов двуетажен корпус, който предвижда помещения за нови шест групи, физкултурен салон и здравни помещения, с цялостно обновяване на двора, както към съществуващата сграда на ДГ, така и към новопостроение корпус с изграждане на детски площадки за всички групи, алейна мрежа и озеленяване.
● 108. ДГ централна сграда- предстои изграждането на нова сграда за 4 групи към съществуващата, което е в процедура по избор на изпълнител.
● Кв. 27 зад бл. 302 - готов е проект за построяването на изцяло нова сграда на ДГ за 10 групи.
● Срещу 163. ОУ на ул. „Обиколна“ защитихме терен в рамките на нов ПУП за детска градина за 8 групи. След влизане в сила на ПУП пристъпваме към проектиране и изграждане.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, строи се едно разширение към съществуващ филиал на детска градина.

Район "Красна поляна"

● Преди две години започна проектиране на пристройка към 51 Самостоятелна детска ясла в район „Красна поляна” с адрес: ул. Братин дол” № 27. Сградата е довършена напълно и се очаква да бъде въведена в експлоатация съвсем скоро. В нея ще бъдат разкрити две яслени групи.

● В ж.к. „Илинден” предстои строителството на нова детска градина. Провежда се конкурс за избор на изпълнител. Отворени са офертите и в момента се оценяват техническите предложения. Предстои отварянето на ценовите предложения.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, очаква се пускане в експлоатация на една вече построена пристройка към детска ясла.

Район "Красно село"

През тази година бе завършен новият корпус за две яслени групи към 31 ясла (единствената ясла в район „Красно село“). Приключен е проектът за още шест групи към 8 ДГ „Проф. д-р Елка Петрова“. Предстои подготовката на документите за строителството на сградата. В начален етап е идеята за строителство на изцяло нова детска градина в кв. „Славия“.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Кремиковци"

В момента не се строят детски градини на територията на района. Проекти, които се подготвят:
● Проект за разширяване на ДГ №147 "Славейче" в с.Горни Богров
● Провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на нова детска градина с три градински и две яслени групи и прилежаща инфраструктура в кв. "Ботунец".

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Лозенец"

● Към момента се изпълнява строителство на нов корпус - разширение към 141 ДГ "Славейкова поляна", където ще могат да бъдат поместени две градински групи и обновено дворното пространство за развитие на спортни дейности.

В процес на откриване на строителна линия е разширението на 193 ДГ "Славейче" - тук се предвижда разширението да побира две градински и една яслена групи.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, строи се едно разширение към съществуваща детска градина.

Район "Люлин"

● През последните години в район "Люлин" са изградени 4 нови детски градини. Последната, 150 ДГ в "Люлин" 3, ще отвори съвсем скоро. Построена е тази година, като е заложена в Програмата на СО през 2021 г.

● 122 ДГ "Синева" отовори през 2022 г., като беше заложена в Прогамата през 2020 . Към момента, с отварянето на 150 ДГ, която е за 250 деца, СО - район "Люлин" ще разреши проблема с недостига на места в детски градини в района.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, завършената детска градина в "Люлин" 3 е преустройство на стара сграда, построена през 1976 г. и функционирала до 1997 г. като 23 ОДЗ.

Район "Младост"

 • За р-н „Младост" е предвидено:
  Ново строителство с начало през 2021, завършване през 2023г.
  1. Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, жк. "Младост 1"

 • За проектиране през 2021 г.
  1. Младост, терен на „Софийски имоти" на бул. „Ал. Малинов“, обособяване терен за детска градина
  2. ДГ 109,,Зорница" разширение за 4 гр. ж.к. „Младост 1"
  3. ДГ 75- пристройка за 2 гр. В УПИ VI-161 за детско заведение, в „Младост 1а"

 • За строителство през 2022-2023 г.
  1. Младост, терен на „Софийски имоти" на бул. „Ал. Малинов", обособяване терен за детска градина
  2. ДГ 109,,Зорница" разширение за 4 гр. ж.к. „Младост 1"
  3. ДГ 75 - пристройка за 2 гр. В УПИ VI-161 - за детско заведение, в „Младост 1а"
  Към настоящия момент е изпълнено проектиране и издадено Разрешение за строеж за ДГ 75 „Сърчице" ж.к." Младост 1а" и ДГ 109 „Зорница", ж.к." Младост

 • Изпълняват се строително монтажни работи на обекти:
  „Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, жк. "Младост 1" и ДГ 75 пристройка за 2 гр. Предстои процедура по ЗОП за избор на изпълнител за ДГ 109 "Зорница"

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, строи се пристройка ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ към съществуваща детска градина и се преустройства съществуваща сграда за детска градина.

Район "Надежда"

 • Обект 1: Нов филиал 24 ДГ „Надежда“ - Новият филиал на 24 ДГ “Надежда“, в ж.к. „Надежда“ 3, ул. „Царевец“ № 34 ще отвори врати през м. ноември 2023 г. През 2021 г. започна строителството на филиал на 24 ДГ „Надежда“ в жк Надежда 3. Общо 140 нови места, разпределени в 4 градински и 2 яслени групи осигури филиалът. Обектът е част от тригодишната Програма за строителство на 67 нови детски градини на Столична община. Филиалът на 24 ДГ е въведен в експлоатация, предстои свободните места да бъдат обявени в Информационната система за обслужване на детските градини.

 • Обект 2: Изграждане на филиал на 83 ДГ „Славейче“ в кв. „Илиянци“ Продължава работата по темата за изграждане на нови градини, в резултат на което подготвихме проект за филиал на 83 ДГ „Славейче“ чрез публично-частно партньорство. Предвижда се сградата да бъде изградена в кв. Илиянци. Тя ще осигури близо 80 нови места за деца в 2 (две) градински и 1 (една) яслена група.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, един нов филиал, въведен в експлоатация, по план трябва да отвори врати до края на ноември

Район "Нови Искър"

●Към момента се строи нова детска за четири групи в с. Мировяне. Финансирането за обекта е заложено в Програма на Столична община за строителство детски градини 2021-2023г., приета с решение №541 от 09.09.2021г. на Столичен общински съвет.

●Към момента провеждаме процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда – бивша детска градина с пристрояване на два корпуса към нея за обособяване на нова детска градина за две групи в в с.Войнеговци".

ИЗВОД: СТРОИ СЕ ЕДНА НОВА СГРАДА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА, тече процедура за избор на изпълнител за преустройство на съществуваща сграда.

Район "Оборище"

● До един месец приключва изграждането на нова пристройка към ДГ № 104 „Моят свят“, както и ремонта на основната сграда.
Проект за нова детска градина - до бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул.“Данаил Николаев“.
Започна изграждането на новата детска градина в район „Оборище“ на мястото на т.нар. „животински пазар“, разположен близо до бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул.“Данаил Николаев“. От началото на месец април 2023 г. район „Оборище“ стартира дейностите по първи етап от строежа - геоложки проучвания, проби и сондажи. Вече е обявена и спечелена обществена поръчка за втори етап на проекта - разчистване на терена.
Яслени групи на ул. „Черковна“ 19 - С решение на СОС недвижим имот с административен адрес ул.“Черковна“ 19 е предвиден за използването му като детско заведение със самостоятелен вход откъм северната фасада, на партерния етаж на сградата с прилежащи помещения в сутерена с две или три яслени групи съобразно нормативните изисквания и съгласно одобрен инвестиционен проект.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, в процес на разчистване на терен за една нова сграда на детска градина, строи се една пристройка към съществуваща сграда на детска градина за две яслени групи.

На 10 октомври Йорданка Фандъкова, кметът на района и директорката на ДГ №104 "Моят свят" тържествено откриват пристройката за двете нови яслени групи. Към 16 ноември обаче пристройката все още не е въведена в експлоатация - тоест това не е било факт и в момента на тържественото откриване.

Район "Овча купел"

Детски градини в строеж и наскоро завършени:
● Детска градина изцяло нова в кв. Горна баня за 6 групи заложена в Програмата за строителство на СО през 2020 г. Текат довършителни дейности и монтаж на мебели.
Преустройство и смяна на предназначението на бивш дом за деца ,,Дом Дъга“ в детска градина за 7 групи, заложена в Програмата за строителство на СО през 2021г. Текат довършителни дейности и монтаж на мебели.
●Помещение на партерен етаж в новострояща се жилищна сграда, с отстъпено право на строеж, предвидено за използване от 161 ДГ „Ласка“.

Процедури за нови детски градини:
В ход са и градоустройствени процедури за 4 имота за терени предвидени за изграждане на детски градини.

ИЗВОД: СТРОИ СЕ ЕДНА НОВА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА, строи се етаж за ДГ в новостроящ се блок към съществуваща сетска градина, тече преустройство на съществуваща сграда за детска градина.

Район "Панчарево"

Към днешна дата, 28.09.2023 год. в район „Панчарево“ – Столична община, не се строят нови детски градини.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Подуяне"

В периода 2019г./2023г. в район "Подуяне" са изградени две разширения на ДГ№20 "Жасминов парк" и ДГ№177 "Лютиче". Една яслена група филиал към ДГ№ 91 "Слънчев кът". Предстои изграждане на нова сграда за „Детска градина с четири градински и две яслени групи в кв."Сухата река" и сме на етап избор на изпълнител.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Сердика"

Район "Сердика" не предостави отговор на поставените от нас въпроси.

ИЗВОД: СТРОИ СЕ ЕДНА НОВА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА. Извода правим въз основа на съпоставка на заложеното в програмата на Йорданка Фандъкова, публикации в медиите и проверка в регистъра на удостоверенията за въвеждане в експлоатация на строежи.

Район "Слатина"

●През 2021 – 2022 г. бе извършено разширение на 65 ДГ за една група.

● През 2023 г. бе възложено разширение на 183 ДГ за две групи. Към настоящия момент проектната документация се съгласува по компетентните адм. органи (ПБЗН, РЗИ, Софийска вода и други).

● За разширение на 184 ДГ с три нови групи се процедират проучвателни дейности.

●В терените на две нови детски градини попадат частично или изцяло частни имоти подлежащи на отчуждаване. Същите са подавани през 2022 г. и 2023 г. от районната администрация към Столична община за включване в годишните програми. В момента се извършват от Столична община отчуждителни процедури, като едната от тях се обжалва по съдебен ред. Програмата за строителство на детски градини е приета с Решение №528 по Протокол №23 от 12.11.2020 г. на Столичния общински съвет и актуализирана с Решение №541/09.09.2021 г. на Столичния общински съвет.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Район "Средец"

Тъй като район Средец обхваща историческата централна част, която е много гъсто застроена, на практика няма свободни терени, които да бъдат използвани за строеж на нови детски градини и ясли. В търсене на решение на този проблем идентифицирахме съществуващи общински сгради, които да могат да се преустроят в детски заведения, предложихме ги на СО и те бяха включени в програмата за изграждане на детски градини.

В момента в процес на подготовка и преустройство са няколко съществуващи сгради, които ще бъдат филиали на съществуващите детски градини с градински и яслени групи.
●Сградата на ул. Христо Белчев 36 е в най-напреднал етап като се очаква до няколко седмици да започнат строителните дейности за преустройството и във филиал на детска градина с 2 групи.
●Сградата на ул ИВан Асен II №91 има изготвени проекти за преустройство и обявена поръчка за избор на изпълнител на преустройството ѝ във филиал с 2 яслени групи.
●Преди няколко дни от НАГ обявиха, че по наше искане от 2020г е възложено изработване на проекти за преустройството на сградата на Иван Вазов №6 (Синия Лъв) в детско заведение. Разполагаме с още една сграда, която би могла да се използва за една или две групи, но първо трябва да бъдат преместени помещаващите се в нея други институции и да бъде основно реновирана.

ИЗВОД: НЕ СЕ СТРОЯТ НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, в процес на подготовка са преустройства на съществуващи сгради за филиали на детски градини.

Район "Студентски"

В момента се строи една детска градина за 15 групи с разширение за 16-а група в кв.“Малинова долина“. В момента проекти за нови детски градини не се подготвят. В СО-район „Студентски“ имамe идея за нова детска градина, но считаме, че строящата се в момента, която е пред непосредствено въвеждане, трябва да има поне едногодишна практика, за да стартираме проекта за следваща.

ИЗВОД: СТРОИ СЕ ЕДНА НОВА СГРАДА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА.

район "Триадица"

●Понастоящем, на фаза груб строеж, от страна на района се реализира проект "Изграждане на ново детско заведение за 8 групи" в кв. "Стрелбище", ул. "Червена роза". Проектът обхваща цялостното реализиране на социалната инфраструктура, ведно с басейн в сградата и две общински спортни игрища до заведението.
●Наред с горното, приключи срокът за подаване на оферти за изграждане на нов филиал за 4 групи към 131 ДГ "Флора" в кв. "Манастирски ливади-изток", ул. "Луи Айер". Предстои избор на изпълнител. Възлагането е на района.

Въз основа на градоустройствена процедура за придобиване на общински терен, районът има готовност за изграждане на нова детска градина в кв. "Кръстова вада-запад".

●Аналогична е ситуацията и с терените на Драгалевския манастир в кв. "Манастирски ливади-изток" и "Кръстова вада-запад"- при уреждане на вещноправните въпроси, районът има готовност за възлагане на две нови детски заведения и училище (за имота в кв. "Кръстова вада").
●Отделно от горното, по възлагане на Столична община се извършва разширение на съществуващата сграда на 21 ДЯ "Бон Бон" в кв. "Иван Вазов"- 4 групи. Строежът е на етап бетонови дейности и плоча на втори етаж.

ИЗВОД: СТРОИ СЕ ЕДНА НОВА СГРАДА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА, тече избор на изпълнител за изграждане на нов филиал на детска градина, тече едно разширение на съществуваща сграда на детска ясла.

Какво показа проверката на място?

Обиколихме всички адреси, на които според районните администрации има строежи на детски градини.

Според данните, предоставени ни от район "Връбница", "в момента се строи нова детска градини от голям тип (най-голямата за северната част на София)". Първата копка е на 21 септември като зад официалните лица с лопатите има и багер.

Посетихме строежа на 17 ноември - почти два месеца след първата копка. Багерът го нямаше, не бяха започнали никакви строителни дейности. Липсваше табела кой е изпълнител на обекта, части от оградата бяха съборени.

Тъй като изграждане на детска градина де факто не е започнало, изваждаме район "Връбница" от окончателния брой строежи на нови сгради на нови детски градини. Така общият брой на всички нови сгради на детски градини, които се изграждат в столицата към месец септември става 11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 • Проверката на факти установи, че през септември в столицата не се изграждат 23 нови сгради на детски градини.
 • Изцяло новите детски градини са 6, а новите сгради към съществуващи детски градини - 5.
 • Новите сгради на ясли са 6, като в това число попадат и нови ясли, и разширения към вече съществуващи детски заведения.
 • Общият брой на строежите на детски заведения през септември е 22.

В този смисъл твърдението, че в столицата през септември се строят 23 нови сгради на детски градини е манипулативно.

#детска градина #столична детска градина

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »