Как електронната бележка стига от лекарския кабинет до училище

Как електронната бележка стига от лекарския кабинет до училище

pixabay

A A+ A++ A

Родителите са принудени до носят хартиена бележка с код в училището, за да може класният ръководител да извини отсъствията.

От 1 октомври допуснатите от учениците отсъствия по здравословни причини ще се извиняват само с електронна медицинска бележка. Целта е улесняване на процеса на извиняване на отсъствия. Но за кого?

Според учителите, електронните бележки ще улеснят класните ръководители, респективно училищата, тъй като така се съчетават електронните системи.

„От лекаря до училището бележката ще пътува електронно и автоматизирано“, обясни министърът на електронното управление Александър Йоловски. Той подчерта, че настоящата реформа ще бъде от полза както за лекарите и учителите, така и за учениците и техните родители.

Оказва се обаче, че това не е точно така.

Първо, електронна бележка може да бъде издадена, при положение че лекарят има интернет в момента и не се сблъсква с технически проблем. Ако по някаква причина достъпът до интернет в кабинета е прекъснат или има проблем от подобно естество, бележката трябва да бъде издадена на по-късна дата.

След като прегледа болния ученик, лекарят издава електронната бележка, която влиза в електронната система и по думите на министъра на електронното управление, тя ще „пътува“ автоматизирано до училището. Тук идва следващата спънка. Самата бележка „пътува“, но лекарят предоставя хартиена бележка с код. Тази хартиена бележка трябва да бъде предоставена на класния ръководител от родителя или в краен случай от ученика. Класният ръководител използва този код, за да осъществи достъп до електронната бележка, за да извини отсъствията на ученика. Това противоречи на информацията, предоставяна от училищата относно естеството на бележките:

Автоматично ли се извиняват отсъствията, когато лекарят подаде е-бележката към системата на МОН?

„В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, от където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия, както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече в дневника медицинска бележка.“

Как е-бележката стига от лекарския кабинет до училище?

„След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер е-бележката (в НЗИС). С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни: (НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.“

„Улеснението“ от електронните бележки принуждава родителите да посетят училището, за да може отсъствията на децата им да бъдат извинени. И в този контекст, къде е улеснението от тази „иновативна“ електронна система? Улеснява ли някого изобщо? Или е поредният начин за осъществяване на поръчка за изграждане на привидно работеща система и усвояване на пари?

#училище

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай