Сарафов предлага военните прокуратури и Софийска градска да си разменят сградите

Сарафов предлага военните прокуратури и Софийска градска да си разменят сградите
A A+ A++ A

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет да бъдат преразпределени ползваните имоти от Военно-апелативната прокуратура (ВАпП), Военно-окръжната прокуратура-София и Софийската градска прокуратура, които се намират съответно на ул. "Позитано" 24а и на ул. "Черковна" 90.

Необходимостта от това е обоснована с оглед създаването на по-добра и ефективна организация на работа, както и със съкращаване на разходи в структурите на Прокуратурата на Република България.

И.ф. главен прокурор предлага предоставените за ползване на Софийската градска прокуратура помещения в сградата на ул. "Черковна“ да бъдат разпределени за ползване от Военно-апелативна прокуратура и Военно-окръжна прокуратура-София, а стопанисването на сградата на ул. "Позитано“ № 24а да бъде възложено на административния ръководител на СГП.

След закриването на специализираното правосъдие голяма част от магистратите и съдебните служители на Специализираната прокуратура са преназначени в Софийска градска прокуратура, а по компетентност са изпратени множество досъдебни производства с фактическа и правна сложност, някои и с висок обществен интерес. Към момента част от прокурорите и съдебните служители на СГП работят в сградата на ул. "Черковна“, която е отдалечена от Съдебната палата. Това създава значителни трудности при организацията на работата, деловодното обработване на преписките, времето за докладването и решаването им, транспортното обслужване и др., води до неефективност на работния процес и повишаване на разходите за дейността на СГП, се посочва в предложението.

И.ф. главен прокурор обръща внимание, че през последните 3 години е налице тенденция за намаляване броя на прокурорските актове, внесени в съда от ВОП-София, което пък води до намаляване на необходимостта от контакти с военните съдилища, разположени в Съдебната палата, с оглед обмяната на документи и участие в съдебни заседания. Към предложението до ВСС са приложени и статистически данни за натовареността на Военно-апелативната и Военно-окръжната прокуратура в София.

#Борислав Сарафов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Инбет Казино