Гражданите скептични към съдебната система заради корупция и политически натиск

Гражданите скептични към съдебната система заради корупция и политически натиск
Корупцията, политическият натиск и неуспехът по т.нар. „обществено значими дела" са причина за силно скептичното отношение на обществото към съдебната система, сочи проучване на „Алфа рисърч". Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Корупцията, политическият натиск и неуспехът по т.нар. „обществено значими дела" са причина за силно скептичното отношение на обществото към съдебната система, сочи проучване на „Алфа рисърч".

Социологическата агенция публикува окончателния доклад за ефекта от изпълнението на проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда".

Анализът се базира на количествени и качествени изследвания, осъществени в периода май-юни 2012г. сред широката общественост, страни по дела, адвокати и съдии, предаде БГНЕС.

Основният извод от проучването е, че утвърждаването независимостта на съдебната власт трябва да върви успоредно с налагането и спазването на професионалните стандарти.

През месец юли „Алфа рисърч" публикува междинен доклад за обществените нагласи към ефективността, безпристрастността и прозрачността на правораздавателната система.

Фокусът бе върху факторите, които формират общественото доверие или недоверие, и произтичащите от тях последствия.

Допитването до гражданите показа, че въпреки положените усилия през последните пет години, общественото мнение остава силно скептично към постиганите резултати.

Полиция, следствие, прокуратура и съд са все още сред институциите с най-нисък кредит на обществено доверие.

Гражданите идентифицираха тромавите и бюрократични процедури, като третият ключов проблем пред съда. Същевременно, за прокуратурата това бе ниската степен на прозрачност, а за полицията - некомпетентността и слабата професионална експертиза.

Втората част на проучването изследва ефекта от прилагането на концепциите и стандартите на втория План за подобряване на работата на съда, приложен в конкретни съдилища в България в периода 2010 – 2012 г.

Основните области, върху които се фокусира План 2, са прилагането на политики и практики по планиране и управление на съда; подобряването на системите за управление и контрол на делата; достъпа на гражданите до информация и правосъдие; както и повишаване на доверието към съдебната система.

Анализът на ефекта от прилагането на стандартите на План 2 се базира върху мнението и оценките на съдиите и клиентите на съдилищата по въпроси, касаещи съдебната реформа, качеството на предоставяните услуги и правораздаването в България.

Данните показват, че гражданите и бизнесът биват обслужвани по-внимателно (79%) и бързо (72%) от страна на съдебните служители. По-бързото и качествено обслужване се допълва от констатациите за улеснени процедури, както по отношение издаването на свидетелство за съдимост, съдебна регистрация, актуално състояние (70%), така и по отношение на достъпа до информация по текущи дела (55,4%).

Съдилищата участващи в проекта, обаче, изостават по отношение на целите за подобряване достъпа до правосъдие, става ясно от проучването.

Докато през 2010 г., 70% от анкетираните клиенти са считали, че българският съд би се поддал на политически натиск, то през 2012 г. подобно мнение споделят 81% от респондентите. Идентични тенденции се наблюдават и по отношение на натиска от страна на икономически групи и фирми, или отделни престъпници.

Самите съдии категорично отхвърлят възможността съда да се подаде на натиск. Те са по-склонни да не приемат за вероятно евентуално отстъпление при политическо вмешателство или пред натиск на финансови групировки или фирми.

Изследваните индикатори за чувствителността на съдиите към безпристрастността в тяхната работа показва, че гилдията вижда основния проблем в различното отношение и подход към случаите на корупция от страна на контролните институции в системата.

Въпреки, че 35% от съдиите не могат да преценят равнопоставеността при проучването на случаи на корупция, едва 13% от анкетираните считат, че се прилага единен подход и се налагат съизмерими санкции. Същевременно, всеки втори е на противоположното мнение (51,6%).

Така представените резултати сигнализират за съществен дефицит на равнопоставеност при разследването и предотвратяването на корупционни рискове в съдебната система, става още ясно от анализа на „Алфа Рисърч".

Проектът се изпълнява от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система" с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България".

#„Алфа рисърч" #съдебна система #корупция #политически натиск #полиция #следствие #прокуратура

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай