За 4 години са опростени повече от 470 000 лв. задължения към държавата

За 4 години са опростени повече от 470 000 лв. задължения към държавата
БГНЕС
A A+ A++ A

 

От май 2012 г. до момента са издадени 39 броя указа със средно около 6 броя лица във всеки указ, с които са опростени задължения към държавата на 221 граждани за общата сума от 472 533 лв. в това число 333 957 лв. главница и 138 576 лв. лихва, съобщава БГНЕС.

Това съобщи председателят на Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания (КОНДВ) Пламен Конов.

Комисията отчете дейността си в периода май 2012 – 1 юли 2016 г.

Предложенията са за пълно (главница и лихва) и частично опрощаване (само главница, само лихва) на дължимите суми. Понякога лихвата нараства много бързо, като зависи от вида й и от самото задължение.

Основните случаи за искане за опрощаване на несъбираеми държавни вземания произлизат от обезщетенията за отглеждане на малко дете. Тенденцията е броят им да намалява съществено. Неправилно получените суми като целеви помощи и месечни помощи по Закона за социално подпомагане за този период са 38 броя.

Популярният случай е такъв, че хора, които са в тежко материално състояние, но все пак имат някакво съимущество, като например нива от 3 декара. Ефектът е това, че те губят правото си за целеви помощи. Принципът е, че те трябва да върнат полученото като социална помощ.

Други случаи са свързани с опрощаване на дължим данък върху недвижим имот, които са 4 на брой. В тези случаи комисията е била много рестриктивна. Така, Пламен Конов, обясни, че например няма как да са съпричастни със семейство с 4 имота, което твърди, че не може да плаща данъци за тях.

Неправилно изплатените суми за пенсии са 16 на брой. Това са получени суми, за които са липсвали основание. Не са малко случаите, когато единият от съпрузите е починал, а другият продължава да взима пенсията му.

Много повече са случаите на хора, които дължат държавни вземания, но това по никакъв начин не ги тревожи или мотивира да извършат действия по заплащане на вземанията.

Неопростените държавни вземания в периода май 2012 до юли 2016 г. са по молбите на 721 лица на обща стойност 10 282 801,36 лв. в това число главница – 7 040 445,86 лв. и лихва 3 242 355,50 лв. За да се откаже опрощаване водещи са били обстоятелствата за добро материално и имотно състояние на длъжника или членовете на семейството му; налично недвижимо и движимо имущество на длъжника или членове на семейството му; добри месечни доходи за издръжка; работоспособна възраст и добро здравословно състояние.

По своя характер неопростените държавни вземания, произлизат главно от –данъци -111 на брой, само от дължим данък върху недвижими имоти -50 на брой, данък върху превозни средства -31 на брой, невнесени глоби и имуществени санкции-90 на брой. Надвзети суми за пенсии -53 на брой и невнесени здравноосигурителни вноски - 34 на брой. Има хора, които молят за опрощаване на тези вносни, когато комисията винаги е била много затруднена.

Извън обсега на несъбираемите държавни вземания остават вземанията, за които физически лица отправят молби за опрощаване, като неплатени сметки за топлинна енергия, електрическа енергия, топла вода и други комунално-битови услуги. Тук се отнасят и невърнати кредити, неплатени наеми за имоти частна общинска собственост, такса за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси. Важно е да се разбере от голяма част от молителите, че президентът не може да опрощава всички вземания от молители. Един от популярните ефекти е, когато комисията се сезира с искане за опрощаване на държавно вземане, което е опростено отдавна по давност.

Ресурсът, който имаме е напълно достатъчно. Не бавим преписки повече от 3 дни, категоричен бе председателят на Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания

#задължения #опростяване #граждани

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай