Близо четвърт от общините свиват просрочените си дългове

Близо четвърт от общините свиват просрочените си дългове
Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Близо една четвърт от общините свиват просрочените си задължения през първото тримесечие на годината в сравнение с периода октомври - декември на 2015 г. През януари - март намалява и обемът на общинския дълг и общинските гаранции. Близо половината общини не успяват да достигнат средното равнище на събираемост на местните данъци. 

Без просрочени задължения са едва 43% от общините

Според данните общо 64 общини, или 24% от всички, през първото тримесечие са намалили просрочените си дългове, като общият размер на намалението на просрочията е за над 17 млн. лв.

Над 36%, или 69 общини, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година с 58.6 млн. лв. Останалите 115 общини, или 43% от общия им брой, завършват първото тримесечие на 2016 г. без просрочени задължения. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 11.4 млн. лв., или 6.2% от размера на просрочените задължения в бюджета.

Просрочените задължения на общините общо към 31 март са 197.4 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 183.6 млн. лева. Те са формирани от 150 общини (59% от общия брой общини).

В сметките за средства от Европейския съюз и в другите сметки и дейности просрочените задължения са 13.9 млн. лв., или 7% от общия размер на просрочията. Като цяло общо просрочените задължения на общините се увеличават с 43.1 млн. лв. края на март 2016 г. спрямо края на март 2015 г. Спрямо края на 2015 г. общият размер на просрочените задължения се увеличава със 7.6 млн.лв.

Общинският дълг и общинските гаранции към края на март са 1.251 млрд. лв., в т.ч. 635.6 млн. лв. вътрешен (50.8 %) и 616.2 млн. лв. външен дълг (дългът на Столичната община формира 47.4 % от общия размер на дълга). Спрямо края на 2015 г. размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява със 65.1 млн. лв.

Малко общини имат приходи над средните за страната

Средният дял на приходите на общините в общите постъпления за страната се запазва - на 37.94% спрямо 40.17 % в края на 2015 г. Към края на първото тримесечие на 2016 г. общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, като към края на миналата година са били 42.

Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи достига 100.17% спрямо 81.84 % през 2015 г. като 62 общини постигат резултат над средното за страната (56 в края на 2015 г.)

В същото време 42 общини към края на първото тримесечие са с поети ангажименти за разходи, които надвишават с над 50 на сто средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. С най-големи отклонения са Сливен, Смолян, Родопи, Карлово и Девня, при които това съотношение е трицифрено в проценти.

Спрямо края на предходната година леко спада броят на общините, които са с отрицателно бюджетно салдо. В края на март общо 21 са в такава ситуация.

Половината общини не си събират данъците

Средното равнище на събираемост на местните данъци в страната е 65.9%, като общо 125 общини (47.2% от всички) отчитат по-ниски параметри, показват данните на финансовото ведомство. Сред тези с най-ниска събираемост са Радомир (44.07%), Бобовдол (44.20%), Горна Оряховица (47.82%), Бойчиновци (44%).

 

#общини #данъци #събираемост #сметки #разходи #тримесечие #години #бюджет #Европейски съюз

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай