Офшорки отново ще могат да участват в обществени поръчки ?

19 септември 2015, събота / 10:43;
Офшорки отново ще могат да участват в обществени поръчки ?
Владислав Горанов Снимка: БГНЕС

По искане на Европейската комисия България ще промени законодателството си и отново ще разреши участието на офшорни компании в обществени поръчки, в приватизационни сделки и в конкурсите за концесии.

Това става ясно от писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов до депутат от управляващото мнозинство, предаде БГНЕС.

В края на 2013 г. Народното събрание прие изменения в Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, известен повече като Закона за офшорките. С промените, предложени от депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски, в 28 сфери на икономиката се въвеждаха ограничения за участието на дружества, които са регистрирани в офшорни зони.

“Със закона се забранява на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях да участват в процедури за обществени поръчки, в приватизационни сделки, в конкурси за получаване на концесии, за придобиване на държавно или общинско имущество, в процедури за получаване на лиценз за кредитна институция, застрахователно или пенсионно-осигурително дружество, данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове, хазартна дейност, учредяване и придобиване на участие в професионален спортен клуб, издател на периодични печатни произведения и други”, припомня финансовият министър и допълва, че законът има за цел защита на обществения интерес в сфери, “които са особено чувствителни от гледна точка на общество”, както и за предотвратяване на възможностите за отклонение от данъчно облагане.

На 15 юли 2014 г. обаче от Европейската комисия е постъпило запътване, с което се посочва, че разпоредбите нарушават свободното движение на капитали, свободата за установяване и свободата на предоставяне на услуги, правилата относно обществените поръчки и отношенията с отвъдморските страни и територии на основание Решението за отвъдморското асоцииране и Общото споразумение за търговия с услуги.

“По поставените в запитването на ЕК въпроси и последвалите в тази връзка искания за предоставяне на допълнителна информация, българската страна е отговорила на въпросите и е предоставила исканата информация на Комисията, в т.ч. и проектозакон включващ предложения за конкретни изменения на законовите разпоредби с цел да се отстранят несъответствията на закона с основните свободи залегнали в Договора за функциониране на ЕС, правилата за обществените поръчки и инициативите на ЕС по отношение на отвъдморските страни и територии”, пише Владислав Горанов.

От отговора става ясно, че със законодателните промени ще се възстановят правата на офшорките да участват в българската икономика. Очаква се първо да се състои обсъждане, а след утвърдителен отговор от Европейската комисия, законодателните текстове може да бъдат приети от правителството и внесени в Народното събрание.