Удължава се срокът за търсене на нефт и газ в блок „Галата“

16 септември 2015, сряда / 13:21;
Удължава се срокът за търсене на нефт и газ  в блок „Галата“
Снимка: www.pan.bg

Кабинетът реши да удължи срока за търсене на нефт и газ в блок „Галата“ на днешното си зазаседание.

До началото на септември 2016 г. „Петрокелтик“ ООД, Люксембург, ще търси нефт и газ в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

По искане на титуляря на разрешението срокът на проучвателния договор се удължава с 411 дни, считано от 22 юли 2015 г.. За срока на удължаването ще бъдат извършени търсещо-проучвателни работи по видове и обеми съгласно утвърдената работна програма.

Договорът за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Галата“ е сключен на 4 февруари 2008 г. с „Мелроуз рисорсиз“ ООД, Люксембург. Той е с тригодишен срок и двукратно е бил удължаван с по две години. Междувременно фирмата „Мелроуз рисорсиз“ ООД е преименувана на „Петрокелтик“ ООД.

Причина за решението за удължаванен на срока за търсене е забавено сключване на едно от допълнителните споразумения. Това забавяне се счита за форсмажор, при който титулярят на разрешението има право на времева компенсация със срока на форсмажора.