Български учени участват в голям европроект за биоземеделие

13 юли 2015, понеделник / 10:52;
Български учени участват в голям европроект за биоземеделие
Снимка: biozemedelie.com

Българската фондация „Биоселена“ участва в голям европейски научен проект за обмен на знания за биологичното земеделие. Проектът OK-Net Arable цели да подпомогне фермери, консултанти и учени да работят съвместно за създаването на база данни със знания за биологичното земеделие. Целта е да се повиши продуктивността и качеството на биологичното производство в Европа, което е изключително важно за близо четирите хиляди българските био производители.

„В България имаме изключително ниски добиви в биопроизводството при полските, фуражните и техническите култури. Ако в Западна Европа добив от 600 кг. от декар био пшеница е приемлив, в България 300 кг./дка се смята за голям успех”, посочва д-р Стоилко Апостолов, управител на „Биоселена“.

Причините са различни: голяма група български био фермери практикуват изключително екстензивни методи на производство: без почти никаква агротехника или съвременни подходи, малко био производителите търсят професионален съвет, големите разчитат на собствен екип от агрономи и специалисти.

„Изключително важно е био земеделието в България да се превърне в реална производствена система с добри добиви и добра пазарна реализация, да има и български био храни в магазините“, казва още д-р Апостолов. „Така и българския данъкоплатец ще усети ползата от субсидиите и подпомагането на био производството през последните осем години. Това според мен е най-важното предизвикателство през новия програмен период до 2020 година“.

В OK-Net Arable работят 17 партньори от 13 европейски страни. Проектът е координиран от Международната федерация на движенията за биологично земеделие – Група на ЕС) и се изпълнява с подкрепата на Хоризонт 2020 - основният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации.

Проектът ще създаде европейска мрежа на фермери за обмяна на опит и ще проведе дискусии по консултантските материали, разработени по проекта. Ще бъде направена и онлайн платформа, която ще предлага консултантски материали с практически примери и ще улеснява фермерите да се учат един от друг. Платформата ще бъде като виртуално място за срещи и разговори на фермери, консултанти и изследователи, които нямат друга възможност да се срещнат.

Фермерската иновативна група, която ще работи по проекта в България включва 11 български био ферми, които отглеждат 939 ха полски, технически и фуражни култури. Ще бъдат обсъдени и класирани по важност пет групи проблеми, които срещат фермерите: болести по културите; неприятели по културите; почвено плодородие и торене; избор на сортове; плевели. Всички събрани научни и практически знания и консултантски материали за био земеделие, които помагат за решаването на проблемите ще бъдат обсъдени в групата. Първият обмен в онлайн платформата ще бъде с участието и на български био фермери.