Обратно към пълната версия на статията »

Отпадни води и фекалии се изливат в реките в Банско

Отпадни води и фекалии се изливат в реките в Банско

canva

A A+ A++ A

Отпадни битови и фекални води от канализационната система на Банско се изливат в централната река на града Глазне и в река Коневица, която се намира в източната зона на курорта. Това е констатирала спешна проверка на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) и води в Благоевград.

Проверката на еко инспекцията е извършена в края на март и е по сигнал на граждани, които твърдят, че от доста време около реката, както и в близките хотели и заведения се носи непоносима миризма на фекалии.

Инспекторите са констатирали сериозен проблем със заустването на дъждовни и битови води около изхода на отливен канал на дъждопреливно съоръжение. Тъй като количеството отпадни и фекални води не могат да се поемат от канализационната мрежа, те преливат и изтичат в реката.

Втората проверка е била в източната курортна зона „Св. Иван“, където е допуснато нерегламентирано включване на битови отпадъчни води в дъждовната канализация и в точката на заустване в река Коневица се изливат видимо непречистени, с характерен мирис и цвят на битови отпадни води.

Като причини за сериозното замърсяване на реките с фекални и битови води от община Банско са посочили контсруктивни проллеми при изпълнението на мащабния проект за водния цикъл на курорта преди години и са уверили проверяващите, че са в процес на реализация на проекти за реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа в града

РИОСВ е издала акт за установяване на административно нарушение, срок за отстраняване на проблема и са направени редица предписания

#река