Обратно към пълната версия на статията »

БНБ: Искаме еврото у нас да запази символите на българския лев

БНБ: Искаме еврото у нас да запази символите на българския лев
A A+ A++ A

Трескава подготовка преди въвеждането на еврото у нас, съобщават bTV Бизнес Новините. Целта на България е това да стане на 1 януари 2024 година. В статия, публикувана в бюлетина на Асоциацията на банките в България, управителят на БНБ Димитър Радев описва задачите на БНБ и банковата система като цяло преди въвеждането на единната валута.

Как ще изглеждат българските евромонети?

Сред работните ангажименти на централната попадат изборът на дизайн на българските евромонети, изтеглянето на българския лев от обращение, адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро, както и предоставянето на евро на банките.

Една от задачите с висок времеви приоритет и значителен обществен интерес ще бъде изборът на национална страна на бъдещите български евромонети.

„С оглед на напредналия стадий на практическата подготовка, налице са аргументи (вкл. по примера на други присъединили се преди нас към еврозоната страни) българските евромонети да възпроизведат дизайна на настоящите ни разменни монети“, казва гуверньорът на централната банка.

„Това ще улесни разпознаваемостта и прехода към новите монети в България и ще осигури приемственост в историята на българските парични знаци и утвърждаване на националната идентичност чрез познатите символи на българския лев – вече в мащабите на цялата еврозона и при глобалното разпространение на еврото“, допълва управителят на БНБ Димитър Радев.

БНБ ще зарежда предварително банките с български евромонети и банкноти

От публикацията става ясно още, че две седмици преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да захранва банките с евробанкноти и евромонети с българска национална страна.

Автоматично преобразуване на сметките от лев в евро

Преди датата на въвеждане на еврото, банките трябва да подготвят информационните си системи за двойно представяне в левове и евро по основни банкови документи и транзакции (салда по сметки, банкови преводи, тегления на банкомат, тарифи за таксите и комисиони, плащания по главници и лихви, лихви по депозитни сметки).

В деня на въвеждането на еврото ще се извърши автоматично преобразуване на банковите сметки от лев в евро.

Всички средства в лева по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките и другите доставчици на платежни услуги ще бъдат преобразувани безплатно в евро.

Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките. Банките ще имат важни отговорности и при обмяната на банкноти и монети - в месеците преди въвеждане на еврото и след това.

Банките ще снабдяват "Български пощи" с българско евро предварително

Например, две седмици преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да захранва банките с евро банкноти и евро монети с българска национална страна. В същия период банките ще започнат да снабдяват търговците и “Български пощи” ЕАД с евро банкноти и евро монети с българска национална страна (без такса) – т.нар. вторично предварително захранване.

Безплатна обмяна от лев в евро

След въвеждането на еврото, през първите 6 месеца банките (заедно с “Български пощи” ЕАД) задължително ще предоставят безплатна обмяна на банкноти и монети от лева в евро. След изтичането на първите 6 месеца до 1 година след въвеждането на еврото банките ще бъдат задължени да продължат да обменят банкноти и монети от лева в евро, като вече ще могат да прилагат такса за тази услуга.

След изтичане на 1 година от въвеждането на еврото услугата за обмяна на банкноти и монети от лева в евро, отново с възможност за прилагане на такса за тази услуга, ще се предоставя от банките по тяхна преценка.

БНБ ще продължи да обменя банкноти и монети от лева в евро безплатно и безсрочно.

#БНБ #евро