Книгата на Енох: Неудобна и на религията, и на учените

19 октомври 2021, вторник / 15:15;
Книгата на Енох: Неудобна и на религията, и на учените

Енох е библейски персонаж, станал известен със своята книга, озаглавена съвсем просто: Книга на Енох. Това произведение има почти апокрифен характер и е пренебрегвана и даже забранявана от официалната религия. Нещо повече, тя смущава и учените по света днес.

Какво прави Книгата на Енох неудобна за каноните и смущаваща за науката?

Тази книга е преведена за първи път през 1800 година от древни текстове, открити в Етиопия през 1768 година. Апокрифното съчинение доказва съществуването на Енох. Той бил син на Иаред, потомък на първия човек - Адам. Книгата се състои от 3 отделни части или поне толкова са открити. Те са старинни еврейски ръкописи. Има по няколко преписани копия от всеки и представляват документи, писани в различни епохи. Първата книга е датирана от ІІІ век преди Христа. Втората е от І век след Христа, а третата е от V век след новата ера. Предположенията са, че първата книга е писана от самия Енох, а другите две са дело на други автори. Има обаче и предположение, че всички части са дело на Енох. Как е възможно това?

Ако погледнем в Библията, в частта Битие името на Енох е споменато само веднъж, но се смята, че такъв човек е съществувал и е написал книга с твърде любопитно съдържание за ранното християнство.

Кой е Енох?

В текста на Битие се казва, че Енох е живял 385 години. Той е един от двамата човеци, които не са познали смъртта - Енох и Илия. Енох не е умирал, а е взет от Бог и жив е влязъл в Рая. Докато е живял на Земята, Енох е бил проводник на божията воля и слова. Той седмият по ред от 10 писари преди потопа и е прадядо на Ной. Пряк наследник е на Адам.

Ръкописът на Енох, който го прави известен, започва с предупреждение към човешкия род и към падналите ангели, които са споменати поименно. Предупреждението е заради това, че те пренебрегнали волята на Бога, съгрешили и си взели жени от земните, на които разкрили тайни, които  землянките не бивало да знаят. Научили жените на чародейства и магии, а хората - как да произвеждат оръжия и как да ги използват.

От техните непремислени действия се случили много беди. Жените родили исполини, високи по 20 метра, които били зли демони. Затова Земята била превърната в адско място. Бог трябвало да овладее положението и решил да унищожи хората, на които изпратил Потоп.

Човешкият род обаче трябвало да оцелее и тази задача била поверена на Ной и неговото семейство. Краят на историята ни е известен.

Другото, което знаем за Енох, е че преди Второто пришествие той трябвало да се върне на Земята заедно с Илия, където щели да загинат мъченически.

Историята на Енох не е само християнска. Този персонаж може да бъде открит и в Корана, където е известен с името Идрис. Има много интерпретации на тази старозаветна легенда, но е факт, че Енох се смята във всяка религия за един от най-древните пророци, който е живял векове в най-древни времена и е бил взет при Бога, преди да го стигне смъртта.