Зместник на главния прокурор: Дипломата на Гешев е легитимна!

26 юли 2021, понеделник / 10:45;
Зместник на главния прокурор: Дипломата на Гешев е легитимна!

„Мисля, че  дипломата на Иван Гешев е легитимна. Многократно е проверявана тази диплома. Смятате ли, че това висше учебно заведение (Академията на МВР) не е акредитирано да издава такива дипломи. Много адвокати и нотариуси имат дипломи оттам, какво ще се случи с тях и с техните актове?“, заяви заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура Даниела Машева пред БТВ.

Според нея темата за дипломата на главния прокурор се повдига в обществото заради неуспешната процедура по неговото отстраняване във ВСС.

Що се отнася до процедурата, "гласуването показа, че мнозинството в ВСС прие, че министърът не е от кръга лица, които могат да откриват процедура за освобождаване на главния прокурор", заяви Машева, която смята, че гласуването не е показвало отношение към Гешев, а към легитимността на сигнала, така че не може да се каже, че осем души са гласували за неговото отстраняване.

По нейните думи "колегите са подходили съвсем внимателно към сигнала" и е имало дискусия в рамките на седем часа. 

"Сега съществуващите законови разпоредби са абсолютно ясни. Споделям позицията на мнозинството, която отхвърли разглеждането на сигнала. Тази процедура трябва да бъде обвързана с процедура за дисциплинарно производство срещу главния прокурор. (...) Право да внасят предложение на избор на главен прокурор имат трима членове на ВСС и министъра на правосъдието. За отстраняването му могат да внесат искане трима души от прокурорската колегия и петима от пленума от ВСС", заяви Машева.