2700 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал от НАП

4 януари 2021, понеделник / 17:00;
2700 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал от НАП
iNews

Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите (НАП). По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20%, респективно 10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.

Кандидатстването става по електронен път, чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи в специалната рубрика в сайта на НАП - https://nap.bg/page?id=799  или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.