Какви помощи се полагат на родители на деца заради пандемията?

24 ноември 2020, вторник / 19:00;
Какви помощи се полагат на родители на деца заради пандемията?

Семейства с деца до 14-годишна възраст, които се обучават от разстояние, ще имат право на помощ от държавата, напомниха от МТСП.

Средствата да приложими в тези три случаи:

- Ако сте родител на дете, което учи от разстояние заради пандемията от Ковид-19, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате
- Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата
- Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус

Целта е държавата да отпусне целева помощ, за да не останат тези семейства без доходи. Максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 610 лв., а за семейства с две и повече деца – 915 лв. Идеята е парите да могат да се дават пропорционално на дните, в които родителите са си вкъщи поради ограничителните мерки заради Ковид-19

Ето и условията:

- Детето Ви трябва да е до 14г.
- Избрахме тази възраст, защото до навършването й все още децата не е добре да бъдат оставяни напълно сами
- Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2745 лв., а на семейство с две деца – 3660 лв.
- Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и електронно на адрес: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html
- Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина
- Трябва да предоставите и служебна бележка, че сте в неплатен отпуск
Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на имейл: ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://rb.gy/ymlvr0
- Ако бъдете одобрени, ще получите средствата си на следващия месец. Това се прави, за да може помощта да компенсира дните неплатен отпуск, за които не получавате възнаграждение.