Работещите в ЕС родители - с повече права

26 януари 2019, събота / 16:31;
Работещите в ЕС родители - с повече права

Работещите родители получават повече права в ЕС. Бащите ще имат право на отпуск по бащинство от най-малко десет дни в цяла Европа след раждането на детето им. Около това решение се обединиха представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент в Брюксел, предава Bloomberg.

Освен това майките и бащите имат право на най-малко четири месеца почивка в бъдеще, както обяви ЕК. От тях два месеца не трябва да се прехвърлят.

Актуалното в целия ЕС е, че само един месец не може да се прехвърля. В Германия бащите и майките вече имат право на родителски отпуск до 36 месеца. Сред новостите е, че работниците в ЕС ще могат да се грижат за роднините си пет дни в годината. Родителите и социалните работници могат също да кандидатстват за по-гъвкаво работно време.

Pумънският министър на социалните въпроси Мариус-Константин Будаи приветства новите правила. Те значително насърчават равенството между половете. Освен това те допринасят повече жени да работят и родителите да разпределят равномерно помежду си грижите за възпитанието на децата.

Към момента Румъния се сдоби с европредседателството. Европейският парламент и държавите от ЕС все още трябва официално да потвърдят споразумението. Финално отделните държави трябва да приложат новите правила в националното си законодателство.