Обратно към пълната версия на статията »

Производството на пчелен мед се увеличава

Производството на пчелен мед се увеличава
A A+ A++ A
Пчеларството в страната се развива успешно, като е налице увеличение на броя на пчелните семейства и на произведената продукция в бранша.
 
Това стана ясно от отговора на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос в рамките на парламентарния контрол.
 
 
Пчелните семейства в страната са 765 800 броя по данни до началото на четвъртото тримесечие на миналата година. Числеността им е 1.5% по-голяма в сравнение със същия период на предишната година. В същото време производството на пчелен мед се е повишило с 15.6% до 11 807 тона. 
 
„Наблюдава се трайна тенденция за окрупняване на пчелините. От момента на присъединяването на България към ЕС благодарение на европейското и националното финансиране средният брой пчелни семейства в едно семейство пчелни производители достига от 21.4 през 2007 г. на 57 през 2017 г.“, отчита министър Порожанов. 
 
По думите му, политиката на министерството е насочена към опазване здравето на пчелните семейства, осигуряване на качество и безопасност на пчелните продукти, подобряване на общите условия за производство и търговията с пчелен мед.  Румен Порожанов припомни, че поради неблагоприятните климатични условия през последните четири години държавата отпусна помощ de minimis за пчеларите в някои региони.
През 2017 г. по схемата за подкрепа са осигурени 2.400 млн. лв. за 4 300 пчелари при ставка от 4.77 лв. на едно пчелно семейство. Преди това по години сумите са били съответно 3.45 лв. през 2014 г., 7.80 лв. през 2015 г. и 11.00 лв. през 2016 г. 
 
Държавата осигурява също помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества. По този начин се подпомага дейността на развъдните организации, получили разрешение за развъдна дейност. 
 
„Продължава прилагането на годишните национални програми за пчеларство, които се утвърдиха като най-достъпен и предпочитан източник за финансиране. Бюджетът за 2017 г. е 4.8 млн. лв. Изпълнението по програмата е за подпомагане на 2 250 пчелни производители, сключени договори – 1882, изплатени средства – 3.253 млн. лв.“, допълни министърът. 
 
По думите му, по Програмата за развитие на селски райони (ПРСР) има редица мерки, по които пчеларите може да кандидатстват. 
Такива са например мярка 4.1.2 – Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната Програма за развитие на малките стопанства; мярка 6.1 – Стартова помощ за млади земеделски стопани; мярка 6.3 – Стартова помощ за развитие на малки стопанства; мярка 9 – Учредяване на групи и организации на производителите; Мярка 11 – Биологично земеделие.