Софийски университет - домакин на форум, посветен на предстоящия Всеправославен събор

18 февруари 2016, четвъртък / 10:58;
Софийски университет - домакин на форум, посветен на предстоящия Всеправославен събор

През юни на остров Крит ще се проведе отлаганият в продължения на години Всеправославнен събор. В новата зала на Софийския университет "Свети Климент Охридски" ще се проведе дискусия, организирана от сп. "Християнство и култура" и Богословският факултет на СУ, която е посветена на това най-значимо събитие в православния свят.

Причини от политически характер са възпрепятствали свикването на такъв събор, на който да се обсъдят въпроси и предизвикателства пред православната църква., каза в "Преди всички" доц. Дилян Николчев, преподавател в Богословския факултет.

Сега влизат въпроси като този за поста и спазването му, отношението на православната църква с останалия християнски свят, въпросът за мисията на православната църква в съвременния свят, въпросът за автономията и начинът за нейното провъзгласяване, въпросът за тайнството брак и препятствията за него.